Aktualności

01.02.2020

Startuje jubileuszowy konkurs „Dwa tysiące w dwa miesiące”

W roku 2020  Program Równać Szanse obchodzi jubileusz 20 – lecia. Z tej okazji przygotowany został konkurs „Dwa tysiące w dwa miesiące”

Kto może wziąć udział w konkursie?

• stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”;
• domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie „Równać Szanse” (bez względu na wiek) w ubiegłych latach oraz młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Odbiorcami działań prowadzonych w ramach projektów przez młodzież mogą być wszyscy członkowie lokalnej społeczności.

Co trzeba zrobić?

W ramach projektów, młodzi ludzie zorganizują wydarzenia pokazujące swojemu otoczeniu (swoim rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom) Program Równać Szanse i realizowane lokalne projekty, a także stworzą przestrzeń do wspomnień dla byłych uczestników projektów z uwzględnieniem ich karier i osiągnięć.

Projekty mogą obejmować różne typy działań. Istotne jest, by angażowały większą grupę osób – zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w mediach społecznościowych, adresowane były do jak najszerszego grona odbiorców i stwarzały okazję do uczestnictwa we wspólnym święcie. Ważne  jest to, aby działania miały przewidziany finał, który będzie miał formę święta lub szczególnego wydarzenia dla lokalnej społeczności.

Więcej informacji na stronie Programu: https://rownacszanse.pl/jubileuszowy_konkurs_2tys2mce

01.02.2020

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.
Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin składania diagnoz: 16 marca godz.12.00!

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

01.12.2018

Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych

 

Szanowni Państwo,
Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni
serdecznie zapraszają do udziału
w programie edukacyjno – promocyjnym pt.

„Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”,

który odbędzie się w dniach 11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania na Placu Kolegiackim 17. / więcej +

12.12.2017

Wyniki Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać Szanse”

Szanowni Państwo,

Na stronie Programu Równać Szanse znajdują się wyniki Regionalnego Konkursu Granowego “Równać Szanse 2017”.
https://www.rownacszanse.pl/i367
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Zmień wielkości
Zmień kontrast