Aktualności projektu 50+

power

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących różnorodnych aspektów związanych z zarządzaniem aktywnością zawodową pracowników 50+ w przedsiębiorstwach, w tym w przedsiębiorstwach społecznych, które zatrudniają pracowników 50+.

Szkolenia będą realizowane w oparciu o wypracowany z partnerami: B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH oraz BILSP Balkan Institute for Labour and Social Policy produkt, który jest dostępny w postaci kompleksowego systemu zarządzania aktywnością pracowników 50+.

Model zawiera m.in. materiały szkoleniowe, procedurę organizacji Dni Zdrowia, filmy instruktażowe, audiobooki, warsztaty online, podręczniki dla trenerów, dla uczestników, prezentacje, broszury informacyjne, pakiety komunikacyjne, m.in. na temat obciążeń psychicznych w pracy, sposobów dbania o zdrowie, unikania chorób krążenia, zdrowego odżywiania się i stylu życia. Model dostępny jest na stronie www.siz.poznan.pl/produkty/

W ramach projektu „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” oferujemy Państwu bezpłatne, dwudniowe szkolenia, które realizowane będą przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka.

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni obejmie takie moduły jak:

 • Prezentacja Modelu Zarządzania Zdrowiem w organizacji,
 • Omówienie wybranych narzędzi wspierających zarządzanie aktywnością zawodową pracowników i sposobu ich wykorzystania w bieżącej pracy organizacji,
 • Wykorzystanie metody projektów do skutecznego i efektywnego planowania i realizacji działań prozdrowotnych na rzecz organizacji i jej pracowników

Terminy szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni:

 • 13 i 14.04.2018 r. (piątek i sobota)
 • 20 i 21.04.2018 r. (piątek i sobota)
 • 11 i 12.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 25 i 26.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 29 i 30.06.2018 r. (piątek i sobota)
 • 14 i 15.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 21 i 22.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 28 i 29.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 05 i 06.10.2018 r. (piątek i sobota)
 • 19 i 20.10.2018 r. (piątek i sobota)

Formularz rekrutacyjny na szkolenia SIZ

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • Omówienie rozwiązania i jego części składowych
 • Komunikacja w firmie jako jeden z ważnych czynników wpływających na zdrowie pracowników (motywację, mniejszy stres, kierowanie ludźmi)
 • Model pełnej ekspresji i jego zastosowanie (krytyka/pochwała)
 • Co to jest motywacja i jak motywować pracowników
 • Rozmowy z pracownikami
 • Prezentacja i analiza filmów instruktażowych dotyczących m.in. korygowania zachowania pracownika, egzekwowania zadań, poszukiwania rozwiązań, motywowania, docenienia, coachingu zdrowia, metody motywacji błyskawicznej
 • Praktyczny trening rozmów – symulacje + sesje informacji zwrotnych
 • Trening wybranych narzędzi pomocnych przy rozwiązywaniu problemów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w firmach
 • Podsumowanie warsztatu, pytania, wnioski

Terminy szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • 08 i 09.04.2018 r. (niedziela i poniedziałek)
 • 17 i 18.04.2018 r. (wtorek i środa)
 • 11 i 12.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 15 i 16.05.2018 r. (wtorek i środa)
 • 22 i 23.05.2018 r. (wtorek i środa)
 • 05 i 06.06.2018 r. (wtorek i środa)
 • 29 i 30.06.2018 r. (piątek i sobota)
 • 14 i 15.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 25 i 26.09.2018 r. (wtorek i środa)
 • 09 i 10.10.2018 r. (wtorek i środa)

Formularz rekrutacyjny na szkolenia AHR

Wszystkie szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą łączyły treści teoretyczne z praktycznymi.

Dla 40 firm chcących wdrożyć rozwiązanie dostępne będzie także bezpłatne doradztwo, które pozwoli na wdrożenie wybranych elementów modelu w organizacji.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracodawców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, firmy szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), które zatrudniają osoby w wieku 50+.

Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie www.rokosowo.pl

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line.

UWAGA

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Z jednego podmiotu/organizacji/firmy może wziąć udział kilka osób.

_______________

Harmonogram realizacji zadania

W okresie od 1.10.17 r. do 31.03.18 r. będą prowadzone prace związane z opracowaniem gotowej do wdrożenia systemu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+ we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. W tym czasie będą również prowadzone prace związane z opracowaniem instrukcji stosowania nowego rozwiązania zmodyfikowanego z wykorzystaniem raportu z analizy, wyników testowania oraz doświadczenia i wiedzy partnera ponadnarodowego.

Będą również prowadzone prace związane z rekrutacją uczestników szkoleń przygotowujących do wdrożenia wypracowanego rozwiązania zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+.

_______________

Forum Zdrowego Biznesu

Wszystkich zainteresowanych zdrowiem pracowników, również pracowników w wieku 50+ zapraszamy do bezpłatnego udziału w Forum Zdrowego Biznesu, które odbędzie się 18.10.2017 r. w Poznaniu w Hotelu Vivaldi. Informacje o tematyce Forum oraz zapisy: http://forum-zdrowego-biznesu.pl/

ZAPRASZAMY

Zaproszenie w formacie PDF

_______________

Program debaty na temat systemu zarządzania aktywnością zawodową 

pracowników 50+ i zaobserwowanych efektów

Planowana lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7

31.08.2017 r.

 • 10:00 – 11:30 – BLOK I
  • przywitanie uczestników
  • przedstawienie partnerów ponadnarodowych
  • prezentacja wypracowanych rozwiązań
 • 11:30 – 11:45 – PRZERWA KAWOWA
 • 11:45 – 13:15
  • prezentacja wypracowanych rozwiązań c.d.
  • omówienie zaobserwowanych efektów
 • 14:00 – 14:30 – PRZERWA OBIADOWA
 • 14:30 – 16:00 – BLOK II
  • prezentacja narzędzi
  • warsztaty
  • dyskusja
 • 16:00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE DEBATY

 

Program debaty – plik PDF

Zdjęcia z debaty:

_______________

Program warsztatów na temat analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania systemu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+

Lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

 

28.08.2017 r.

 • do 12:00 – przyjazd uczestników i zakwaterowanie
 • 12:00 – 13:30 – warsztaty dotyczące analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania
 • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 16:00 – kontynuacja warsztatów
 • 16:00 – 16:30 – przerwa kawowa
 • 16:30 – 20:00 – kontynuacja warsztatów
 • 20:00 – kolacja

 

29.08.2017 r.

 • 8:30 –   9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 11:00 – kontynuacja warsztatów
 • 11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 – kontynuacja warsztatów
 • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 17:00 – kontynuacja warsztatów
 • 17:00 – czas wolny
 • 19:00 – kolacja

 

30.08.2017 r.

 • 8:00 – śniadanie
 • 8:30 – 10:00 – podsumowanie warsztatów
 • 10:00 – wyjazd do Poznania
 • od 11:30 – 17:30 – wizyty studyjne w wybranych Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej, które brały udział w testowaniu, w celu uzupełnienia analizy efektów testowania.

 

Program warsztatów – plik PDF

Zdjęcia z warsztatów:

_______________

Do 31.07.2017 r. zakończyliśmy etap “Testowania wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu”. Rozpoczynamy kolejne działanie, którym jest “Analiza efektów testowania rozwiązania” w okresie od 01.08.2017 r.  do 30.09.2017 r. Poniżej harmonogram działań w miesiącu sierpniu:

 • 01.08.2017 r. godz. 16:00-20:00 – Spotkanie grupy sterującej. Lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7
 • 28.08.2017 r. godz. 12:00 – 20:00 Warsztaty dotyczące analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania. Planowana lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie.
 • 29.08.2017 r. godz. 9:00 – 17:00 Kontynuacja warsztatów. Planowana lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
 • 30.08.2017 r. godz. 8:00 – 17:30 Podsumowanie warsztatów. Planowana lokalizacja: 8:00 – 10:00 Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 11:30 – 17:30 Poznań, ul. Wojskowa 6/B7
 • 31.08.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Debata na temat rozwiązania i zaobserwowanych efektów. Planowana lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku potwierdzenia innych terminów przez partnerów zagranicznych.

_______________

W 2017 roku rozpoczęliśmy kolejny etap projektu jakim jest “Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu”. Działanie to realizowane jest w okresie od 1.01.17. do 31.07.17 r. Zapraszamy do zakładki “TESTOWANIE”

_______________


14-15.11.2016 r.
Kolejna [ostatnia już] wizyta studyjna w BONN za nami.
W siedzibie Partnera BAD zapoznaliśmy się z wybranymi przykładami realizowanych, u konkretnych pracodawców, działań. Ponadto zapoznaliśmy się z rozwiązaniami systemowymi istniejącymi w Niemczech Occupational Integration Management (BEM).
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja sprzętu, który BAD wykorzystuje podczas realizacji Dni Zdrowia.

_______________

5.11.2016 r.

Kolejne spotkanie członków zespołu roboczego jest już za nami.

Poświęcone zostało tematowi starzenia się, zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym.
Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani dr n.med. Marta Bogusz – Czerniewicz, która podzieliła się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i wdrażaniu programów prozdrowotnych.

 

_______________

13-14.10.2016 r.

Za nami kolejne spotkanie członków zespołu roboczego. Uczestnicy pracowali nad tematyką związaną z rolą samorządu w zarządzaniu zdrowiem.

Poruszono tematy związane z zadaniami samorządów na różnych szczeblach oraz profilaktyką.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z produktami Partnera BAD dotyczącymi organizacji “Dni Zdrowia”. Ponadto w ramach spotkania uczestnikom pokazano przykłady podobnych akcji realizowanych w Polsce.

_______________


13-14.10.2016 r.
Wizyta studyjna w Bonn, podczas której spotkaliśmy się z BAD / TP Gruppe, SES Deutschland, BGM

_______________

27-28.09.2016 r.
Za nami wizyta studyjna w Sofii. Odbyliśmy 4 spotkania. Odwiedziliśmy instytucje współpracujące z naszym bułgarskim partnerem w zakresie zarządzania wiekiem oraz z przedstawicielami Partnera BILSP – Yordanem Dimitrov i Ivanem Neykov. Odbyliśmy spotkania z:
JOB Tiger – Svetlozar Petrov
przedstawicelką Departamentu Rozwoju Demograficznego, panią Emiliya Voynova
przedstawicielką SES Bułgaria, panią Petja Miluscheva

 _______________

10.09.2016 r. pierwsze spotkanie zespołu roboczego. Poruszamy tematy związane z zarządzaniem aktywnością osób 50+. W szczególności członkowie opowiadają, co pracodawcy/instytucje obecne na spotkaniu, robią w obszarze zdrowia? Co wpływa na utrzymanie aktywności zawodowej pracowników?

 _______________

17.08.2016 r. odbyła się I telekonferencja z Partnerami zagranicznymi. Wzięli w niej udział przedstawiciele SIZ, OIE, AHR oraz Donat Thomanek z BAD i Yordan Dimitrow z BILSP.
Rozmawiano o:

 • tematach, które będą poruszane podczas zbliżających się wizyt studyjnych [Sofia, Bonn], 
 • wytłumaczenia na czym polega system stosowany przez BAD, wytłumaczenie znaczenia ikony – Dom Zarządzania Zdrowiem
 • głównych produktach partnera Niemieckiego, które mieszczą się w 4 głównych obszarach – Zdrowe żywienie, Stres i relaksacja,  Sport i ruch, Wczesne wykrywanie chorób i dolegliwości (+ ew. ergonomia miejsca pracy)
 • obszarach współpracy międzysektorowej w Niemczech – samorząd a 
 • przedsiębiorstwa, czy istnieje jakieś wsparcie, jakiś system?

telekonf

_______________

16.08.2016 r. odbyło się II spotkanie zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli Partnerów
SIZ, OIE, AHR. Podczas tego spotkania:

 • przygotowano pytania oraz zagadnienia na telekonferencję z partnerami zagranicznymi 17.08.2016
 • przygotowano program I spotkania Zespołu Roboczego
 • podzielono się refleksjami po ostatnim spotkaniu i wnioskami z badań własnych
 • rozważano wzięcie udziału w kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

20160816_162549

_______________

21.07.2016 r. odbyło się I spotkanie zespołu eksperckiego złożonego z przedstawicieli Partnerów
SIZ, OIE, AHR. Podczas tego spotkania:

 • analizowano cele projektu w kontekście strategii lokalnych samorządów,
 • rozmawiano o spadku motywacji pracowników, wypaleniu zawodowym,
 • rozmawiano o rekomendacjach dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają przewidywać kadrę odpowiedzialną za profilaktykę jako element reintegracji
 • inne

Kolejne spotkanie zespołu eksperckiego zaplanowane jest na 16.08.2016 r.

Natomiast na 17.08.2016 r. zaplanowano telekonferencję z Partnerem zagranicznym B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH., podczas której będziemy chcieli zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce przez Partnera BAD.4 główne tematy do rozmowy na pierwszym spotkaniu, które są związane z
produktami partnera Niemieckiego:

 • Zdrowe żywienie
 • Stres i relaksacja
 • Sport i ruch
 • wczesne wykrywanie chorób i dolegliwości
 • (+ ew. ergonomia miejsca pracy)

Pliki do pobrania

Zaproszenie FZB_wersja elektroniczna
Zaproszenie FZB_wersja elektroniczna (1 017 KB)