Aktualności projektu 50+

power

 

 

 

Realizacja projektu została zakończona 31.12.2018 r.

Wypracowany podczas realizacji projektu system zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+ wraz z instrukcją stosowania jest dostępny na stronie: http://www.siz.poznan.pl/komplet-narzedzi-szazp-50/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jego stosowania.

_______________

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących różnorodnych aspektów związanych z zarządzaniem aktywnością zawodową pracowników 50+ w przedsiębiorstwach, w tym w przedsiębiorstwach społecznych, które zatrudniają pracowników 50+.

Szkolenia będą realizowane w oparciu o wypracowany z partnerami: B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH oraz BILSP Balkan Institute for Labour and Social Policy produkt, który jest dostępny w postaci kompleksowego systemu zarządzania aktywnością pracowników 50+.

Model zawiera m.in. materiały szkoleniowe, procedurę organizacji Dni Zdrowia, filmy instruktażowe, audiobooki, warsztaty online, podręczniki dla trenerów, dla uczestników, prezentacje, broszury informacyjne, pakiety komunikacyjne, m.in. na temat obciążeń psychicznych w pracy, sposobów dbania o zdrowie, unikania chorób krążenia, zdrowego odżywiania się i stylu życia. Model dostępny jest na stronie www.siz.poznan.pl/produkty/

W ramach projektu „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” oferujemy Państwu bezpłatne, dwudniowe szkolenia, które realizowane będą przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka.

Regulamin rekrutacji – kliknij by pobrać

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni obejmie takie moduły jak:

 • Prezentacja Modelu Zarządzania Zdrowiem w organizacji,
 • Omówienie wybranych narzędzi wspierających zarządzanie aktywnością zawodową pracowników i sposobu ich wykorzystania w bieżącej pracy organizacji,
 • Wykorzystanie metody projektów do skutecznego i efektywnego planowania i realizacji działań prozdrowotnych na rzecz organizacji i jej pracowników

Terminy szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni:

 • 13 i 14.04.2018 r. (piątek i sobota)
 • 20 i 21.04.2018 r. (piątek i sobota)
 • 11 i 12.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 25 i 26.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 29 i 30.06.2018 r. (piątek i sobota)
 • 14 i 15.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 21 i 22.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 28 i 29.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 05 i 06.10.2018 r. (piątek i sobota)
 • 19 i 20.10.2018 r. (piątek i sobota)

Formularz rekrutacyjny na szkolenia SIZ

Zakres tematyczny szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • Omówienie rozwiązania i jego części składowych
 • Komunikacja w firmie jako jeden z ważnych czynników wpływających na zdrowie pracowników (motywację, mniejszy stres, kierowanie ludźmi)
 • Model pełnej ekspresji i jego zastosowanie (krytyka/pochwała)
 • Co to jest motywacja i jak motywować pracowników
 • Rozmowy z pracownikami
 • Prezentacja i analiza filmów instruktażowych dotyczących m.in. korygowania zachowania pracownika, egzekwowania zadań, poszukiwania rozwiązań, motywowania, docenienia, coachingu zdrowia, metody motywacji błyskawicznej
 • Praktyczny trening rozmów – symulacje + sesje informacji zwrotnych
 • Trening wybranych narzędzi pomocnych przy rozwiązywaniu problemów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w firmach
 • Podsumowanie warsztatu, pytania, wnioski

Terminy szkoleń realizowanych przez Analizy HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka:

 • 08 i 09.04.2018 r. (niedziela i poniedziałek)
 • 17 i 18.04.2018 r. (wtorek i środa)
 • 11 i 12.05.2018 r. (piątek i sobota)
 • 15 i 16.05.2018 r. (wtorek i środa)
 • 22 i 23.05.2018 r. (wtorek i środa)
 • 05 i 06.06.2018 r. (wtorek i środa)
 • 29 i 30.06.2018 r. (piątek i sobota)
 • 14 i 15.09.2018 r. (piątek i sobota)
 • 25 i 26.09.2018 r. (wtorek i środa)
 • 09 i 10.10.2018 r. (wtorek i środa)

Formularz rekrutacyjny na szkolenia AHR

Wszystkie szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą łączyły treści teoretyczne z praktycznymi.

Dla 40 firm chcących wdrożyć rozwiązanie dostępne będzie także bezpłatne doradztwo, które pozwoli na wdrożenie wybranych elementów modelu w organizacji.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracodawców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, firmy szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), które zatrudniają osoby w wieku 50+.

Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie www.rokosowo.pl

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line.

UWAGA

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Z jednego podmiotu/organizacji/firmy może wziąć udział kilka osób.

_______________

Harmonogram realizacji zadania

W okresie od 1.10.17 r. do 31.03.18 r. będą prowadzone prace związane z opracowaniem gotowej do wdrożenia systemu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+ we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. W tym czasie będą również prowadzone prace związane z opracowaniem instrukcji stosowania nowego rozwiązania zmodyfikowanego z wykorzystaniem raportu z analizy, wyników testowania oraz doświadczenia i wiedzy partnera ponadnarodowego.

Będą również prowadzone prace związane z rekrutacją uczestników szkoleń przygotowujących do wdrożenia wypracowanego rozwiązania zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+.

_______________

Forum Zdrowego Biznesu

Wszystkich zainteresowanych zdrowiem pracowników, również pracowników w wieku 50+ zapraszamy do bezpłatnego udziału w Forum Zdrowego Biznesu, które odbędzie się 18.10.2017 r. w Poznaniu w Hotelu Vivaldi. Informacje o tematyce Forum oraz zapisy: http://forum-zdrowego-biznesu.pl/

ZAPRASZAMY

Zaproszenie w formacie PDF

_______________

Program debaty na temat systemu zarządzania aktywnością zawodową 

pracowników 50+ i zaobserwowanych efektów

Planowana lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7

31.08.2017 r.

 • 10:00 – 11:30 – BLOK I
  • przywitanie uczestników
  • przedstawienie partnerów ponadnarodowych
  • prezentacja wypracowanych rozwiązań
 • 11:30 – 11:45 – PRZERWA KAWOWA
 • 11:45 – 13:15
  • prezentacja wypracowanych rozwiązań c.d.
  • omówienie zaobserwowanych efektów
 • 14:00 – 14:30 – PRZERWA OBIADOWA
 • 14:30 – 16:00 – BLOK II
  • prezentacja narzędzi
  • warsztaty
  • dyskusja
 • 16:00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE DEBATY

 

Program debaty – plik PDF

Zdjęcia z debaty:

_______________

Program warsztatów na temat analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania systemu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+

Lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

 

28.08.2017 r.

 • do 12:00 – przyjazd uczestników i zakwaterowanie
 • 12:00 – 13:30 – warsztaty dotyczące analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania
 • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 16:00 – kontynuacja warsztatów
 • 16:00 – 16:30 – przerwa kawowa
 • 16:30 – 20:00 – kontynuacja warsztatów
 • 20:00 – kolacja

 

29.08.2017 r.

 • 8:30 –   9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 11:00 – kontynuacja warsztatów
 • 11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:30 – kontynuacja warsztatów
 • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 17:00 – kontynuacja warsztatów
 • 17:00 – czas wolny
 • 19:00 – kolacja

 

30.08.2017 r.

 • 8:00 – śniadanie
 • 8:30 – 10:00 – podsumowanie warsztatów
 • 10:00 – wyjazd do Poznania
 • od 11:30 – 17:30 – wizyty studyjne w wybranych Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej, które brały udział w testowaniu, w celu uzupełnienia analizy efektów testowania.

 

Program warsztatów – plik PDF

Zdjęcia z warsztatów:

_______________

Do 31.07.2017 r. zakończyliśmy etap “Testowania wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu”. Rozpoczynamy kolejne działanie, którym jest “Analiza efektów testowania rozwiązania” w okresie od 01.08.2017 r.  do 30.09.2017 r. Poniżej harmonogram działań w miesiącu sierpniu:

 • 01.08.2017 r. godz. 16:00-20:00 – Spotkanie grupy sterującej. Lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7
 • 28.08.2017 r. godz. 12:00 – 20:00 Warsztaty dotyczące analizy efektów testowania wypracowanego rozwiązania. Planowana lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie.
 • 29.08.2017 r. godz. 9:00 – 17:00 Kontynuacja warsztatów. Planowana lokalizacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
 • 30.08.2017 r. godz. 8:00 – 17:30 Podsumowanie warsztatów. Planowana lokalizacja: 8:00 – 10:00 Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 11:30 – 17:30 Poznań, ul. Wojskowa 6/B7
 • 31.08.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Debata na temat rozwiązania i zaobserwowanych efektów. Planowana lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa 6/B7

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku potwierdzenia innych terminów przez partnerów zagranicznych.

_______________

W 2017 roku rozpoczęliśmy kolejny etap projektu jakim jest “Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu”. Działanie to realizowane jest w okresie od 1.01.17. do 31.07.17 r. Zapraszamy do zakładki “TESTOWANIE”

_______________


14-15.11.2016 r.
Kolejna [ostatnia już] wizyta studyjna w BONN za nami.
W siedzibie Partnera BAD zapoznaliśmy się z wybranymi przykładami realizowanych, u konkretnych pracodawców, działań. Ponadto zapoznaliśmy się z rozwiązaniami systemowymi istniejącymi w Niemczech Occupational Integration Management (BEM).
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja sprzętu, który BAD wykorzystuje podczas realizacji Dni Zdrowia.

_______________

5.11.2016 r.

Kolejne spotkanie członków zespołu roboczego jest już za nami.

Poświęcone zostało tematowi starzenia się, zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym.
Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani dr n.med. Marta Bogusz – Czerniewicz, która podzieliła się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i wdrażaniu programów prozdrowotnych.

 

_______________

13-14.10.2016 r.

Za nami kolejne spotkanie członków zespołu roboczego. Uczestnicy pracowali nad tematyką związaną z rolą samorządu w zarządzaniu zdrowiem.

Poruszono tematy związane z zadaniami samorządów na różnych szczeblach oraz profilaktyką.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z produktami Partnera BAD dotyczącymi organizacji “Dni Zdrowia”. Ponadto w ramach spotkania uczestnikom pokazano przykłady podobnych akcji realizowanych w Polsce.

_______________


13-14.10.2016 r.
Wizyta studyjna w Bonn, podczas której spotkaliśmy się z BAD / TP Gruppe, SES Deutschland, BGM

_______________

27-28.09.2016 r.
Za nami wizyta studyjna w Sofii. Odbyliśmy 4 spotkania. Odwiedziliśmy instytucje współpracujące z naszym bułgarskim partnerem w zakresie zarządzania wiekiem oraz z przedstawicielami Partnera BILSP – Yordanem Dimitrov i Ivanem Neykov. Odbyliśmy spotkania z:
JOB Tiger – Svetlozar Petrov
przedstawicelką Departamentu Rozwoju Demograficznego, panią Emiliya Voynova
przedstawicielką SES Bułgaria, panią Petja Miluscheva

 _______________

10.09.2016 r. pierwsze spotkanie zespołu roboczego. Poruszamy tematy związane z zarządzaniem aktywnością osób 50+. W szczególności członkowie opowiadają, co pracodawcy/instytucje obecne na spotkaniu, robią w obszarze zdrowia? Co wpływa na utrzymanie aktywności zawodowej pracowników?

 _______________

17.08.2016 r. odbyła się I telekonferencja z Partnerami zagranicznymi. Wzięli w niej udział przedstawiciele SIZ, OIE, AHR oraz Donat Thomanek z BAD i Yordan Dimitrow z BILSP.
Rozmawiano o:

 • tematach, które będą poruszane podczas zbliżających się wizyt studyjnych [Sofia, Bonn], 
 • wytłumaczenia na czym polega system stosowany przez BAD, wytłumaczenie znaczenia ikony – Dom Zarządzania Zdrowiem
 • głównych produktach partnera Niemieckiego, które mieszczą się w 4 głównych obszarach – Zdrowe żywienie, Stres i relaksacja,  Sport i ruch, Wczesne wykrywanie chorób i dolegliwości (+ ew. ergonomia miejsca pracy)
 • obszarach współpracy międzysektorowej w Niemczech – samorząd a 
 • przedsiębiorstwa, czy istnieje jakieś wsparcie, jakiś system?

telekonf

_______________

16.08.2016 r. odbyło się II spotkanie zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli Partnerów
SIZ, OIE, AHR. Podczas tego spotkania:

 • przygotowano pytania oraz zagadnienia na telekonferencję z partnerami zagranicznymi 17.08.2016
 • przygotowano program I spotkania Zespołu Roboczego
 • podzielono się refleksjami po ostatnim spotkaniu i wnioskami z badań własnych
 • rozważano wzięcie udziału w kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

20160816_162549

_______________

21.07.2016 r. odbyło się I spotkanie zespołu eksperckiego złożonego z przedstawicieli Partnerów
SIZ, OIE, AHR. Podczas tego spotkania:

 • analizowano cele projektu w kontekście strategii lokalnych samorządów,
 • rozmawiano o spadku motywacji pracowników, wypaleniu zawodowym,
 • rozmawiano o rekomendacjach dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają przewidywać kadrę odpowiedzialną za profilaktykę jako element reintegracji
 • inne

Kolejne spotkanie zespołu eksperckiego zaplanowane jest na 16.08.2016 r.

Natomiast na 17.08.2016 r. zaplanowano telekonferencję z Partnerem zagranicznym B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH., podczas której będziemy chcieli zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce przez Partnera BAD.4 główne tematy do rozmowy na pierwszym spotkaniu, które są związane z
produktami partnera Niemieckiego:

 • Zdrowe żywienie
 • Stres i relaksacja
 • Sport i ruch
 • wczesne wykrywanie chorób i dolegliwości
 • (+ ew. ergonomia miejsca pracy)
Zmień wielkości
Zmień kontrast