Europejski Rok na rzecz Rozwoju – kalendarium

Rok 2015 został poświęcony promowaniu działań zagranicznych Unii Europejskiej i roli Europy w świecie. Jest to świetny sposób na pokazanie jak europejskie i unijne organizacje angażują się w walkę z ubóstwem na świecie oraz uświadomienie obywatelom UE w jaki sposób jest udzielana ta pomoc rozwojowa i że przynosi ona realne skutki.

Mottem tego wydarzenie jest hasło: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość.”

Oficjalna strona Europejskiego Roku Rozwoju

Kalendarium

Obchody podzielone są na 12 tematycznych miesięcy, rozpoczyna się tematem „Europa w świecie” kończy się tematem „Prawa człowieka i sprawowanie rządów”.

24 lutego we Wrocławiu odbyła się kolejna debata z cyklu „Z widokiem na Europę”. Wydarzenie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego. Tematem minionego spotkania były założenia na rzecz Europejskiego Roku Rozwoju. O tym jak w pomoc rozwojową angażuje się Unia Europejska i Polska, jakie są założenia i cele takiej pomocy opowiadali: Agnieszka Skuratowicz – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds., Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Jan Hofmokl – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Kamil Wyszkowski – UN Global Compact, Aleksandra Minkiewicz – Fundacja Kultury Świata.

Do 28 lutego 2015r.można nadsyłać fotografie konkursowe związane z lutowym tematem ERR, czyli „Edukacja”. W każdym kolejnym miesiącu podany będzie następny temat, jaki poruszać mają konkursowe prace. Zwycięzca wybrany przez komisję oraz laureat nagrody publiczności (najpopularniejsza praca na Facebooku oraz Google+) zostaną zaproszeni do PE na listopadową sesję plenarną w Strasburgu. Regulamin i formularz zgłoszeniowy tutaj.

Do 1 marca można nadsyłać zgłoszenia w konkursie „Wybitne gwiazdy Europy”. Prace konkursowe w formie krótkiego nagrania wideo nadesłane przez osoby w przedziale 13-30 lat powinny przedstawić innowacyjny pomysł na zwiększenie wpływu mieszkańców Europy na decyzje w ramach społeczeństwa i państw całej Unii. dodatkowe informacje

Do 13 marca w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej, można oglądać wystawę pt. „Rozwój w obiektywie 2013”. Prezentowane będą fotografie nagrodzone w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Rozwój w obiektywie 2013” zorganizowanym wraz z National Geographic Polska. więcej informacji

Do 23 marca uczniowie warszawskich szkół mogą nadsyłać prace plastyczne w konkursie „Jestem Europejczykiem. Pomagam!” zorganizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europa Direct-Warszawa.  Temat konkursu jest bezpośrednio związany z hasłem przewodnim ERR, prace powinny poruszać tematykę pomocy lokalnej, z uwzględnieniem pomocy rozwojowej przekazanej krajom biedniejszym. dodatkowe informacje na temat konkursu

W maju w Mediolanie odbędzie się EXPO 2015 poświęcone kwestii wyżywienia ludności, w którym weźmie udział PE. oficjalna strona wystawy

3-4 czerwca w Brukseli odbędą się Europejskie Dni rozwoju – jedno z najważniejszych wydarzeń zaplanowanych z okazji ERR, forum dot. współpracy międzynarodowej i pomocy rozwojowej. Tematem spotkania będzie możliwość Europy i państw członkowskich w walce z biedą i naruszeniami praw człowieka. Do 18 marca młodzi (21-26 lat) mogą zgłaszać swoje kandydatury do roli mówcy podczas EDR. 12 Przyszłych Liderów będzie mogło u boku największych europejskich decydentów podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami. więcej

Czerwiec 2015 – „Dzień Współpracy Rozwojowej” festyn rodzinny z udziałem organizacji angażujących się we współprace rozwojową, koncerty oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. To wydarzenie będzie transmitowane przez jedną z ogólnopolskich telewizji.

MSZ organizuje również trzecią edycję konkursu fotograficznego „ Rozwój w obiektywie” na najlepsze prace poruszające tematykę problemów rozwojowych świata.  informacje

ramach Grupy Wyszehradzkiej zainicjowano, z okazji ERR 2015, konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepszą pracę plastyczną, która przedstawiać będzie kraje rozwijające się po 2030r. Dla osób pełnoletnich zorganizowano konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie przedstawiające pracę na rzecz rozwoju. Z najlepszych prac zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa, którą będzie można oglądać w wybranych ośrodkach w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

W Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej odbędą się spotkania z wolontariuszami Pomocy Polskiej oraz pokazy filmów dokumentalnych nakręconych przez Polską Pomoc. więcej

Zaplanowano cykl 28 spotkań (w każdym kraju członkowskim UE) z serii „Kapuściński Development Lectures”. Cykl spotkań zainicjowała Komisja Europejska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Europejskie Stowarzyszenie Instytutów Badawczych ds. Rozwoju. Celem spotkań jest budowanie świadomości i poparcia społecznego dla polityki rozwojowej w państwach członkowskich. dodatkowe informacje

Oficjalne zamknięcie obchodów odbędzie się 8 grudnia 2015 w Luksemburgu.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępną w naszym biurze publikacją „Polska współpraca na rzecz rozwoju”. 

 

Zmień wielkości
Zmień kontrast