Konferencja

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań i Stowarzyszenie Instytut Zachodni serdecznie zapraszają do udziału
w konferencji pt.

„Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie- program Urzędu Miasta Poznania.
Regranting i CIL jako narzędzie rozwoju i aktywizacji wspólnot lokalnych”,

która będzie miała miejsce 29 – 30 listopada 2017 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania
w godzinach od 13:00 do 19:30

 

Konferencja będzie poświęcona Programowi Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych
z zastosowaniem regrantingu oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Konferencja przyczyni się
do popularyzacji zastosowania równolegle dwóch narzędzi rozwoju wspólnot lokalnych,
tj.: regrantingu i organizowania społeczności lokalnej.

Za pośrednictwem różnych form – wystąpień, warsztatów, wystawy oraz paneli dyskusyjnych będziemy prezentować założenia Programu CIL oraz filozofię polegającą na wykorzystaniu dwóch działań sprzyjających rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, tj. połączenia mechanizmu regrantingu z organizowaniem społeczności lokalnych metodą pracy socjalnej oraz przybliżymy zasady udziału w Programie. Ponadto będzie to doskonała okazja, aby poznać i upowszechnić już zrealizowane w ramach tego programu projekty, wymienić się doświadczeniami i dobrą praktyką współpracy samorządu z III sektorem.

Konferencja będzie także sposobnością do wymiany poglądów na temat możliwości rozwoju wspólnot lokalnych, ich wpływu na kształtowanie dzisiejszej rzeczywistości. Ponadto stanie się ona miejscem spotkania ludzi, organizacji i instytucji, które na co dzień współpracują z mieszkańcami Poznania, znają ich aspiracje, marzenia oraz bolączki.

W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i eksperci.

Do udziału w konferencji zapraszamy również Państwa – przedstawicieli samorządów lokalnych, podmiotów zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, domów kultury, bibliotek, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Pierwszy dzień konferencji po części wspólnej podzielony jest na dwie części. Pierwsza część przybliży powyższe zagadnienia w formie prezentacji, sesji plenarnej i panelu dyskusyjnego, w drugiej części skoncentrujemy się na praktyce i doświadczeniu – będą to warsztaty moderowane przez praktyków/ekspertów w danej dziedzinie.

Drugi dzień konferencji skierowany jest przede wszystkim do pracowników samorządu lokalnego oraz instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego i poświęcony będzie dyskusji nad praktycznymi aspektami wdrażania rozwiązań aktywizujących społeczności lokalne.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się drogą elektroniczną poprzez formularz on-line lub drogą mailową (formularz zgłoszeniowy).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ABY SIĘ ZGŁOSIĆ WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY TUTAJ

 

AKTUALNY PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ TUTAJ

 

informacja o konferencji_zaproszenie i program

formularz-zgloszeniowy-konferencji -word

 

 

 

Zmień wielkości
Zmień kontrast