Konsultacje dla gminy Niechanowo

100px-POL_gmina_Niechanowo_COA.svgGmina Niechanowo położona jest w północno – wschodniej części województwa wielkopolskiego, należy do powiatu gnieźnieńskiego. Od południa sąsiaduje z Wrześnią, od zachodu z Czerniejewem, a od północy z gminą i miastem Gniezno.

Zajmuje powierzchnię 10 531 ha (105 km2). Zamieszkuje ją prawie 5 4000 osób.

   W skład gminy wchodzą 24 miejscowości, w których są 22 sołectwa. Największą miejscowością jest Niechanowo, stanowiące siedzibę władz samorządowych i centrum gospodarczo handlowe. Stolicę gminy zamieszkuje około 1600 osób.

   We wczesnym średniowieczu (VI – VII w.) na terenie dzisiejszej gminy istniała już prawdopodobnie mała, stała osada słowiańska. Świadczy o tym bliskość ówczesnej siedziby książęcej w najbliższym sąsiedztwie Gniezna – stolicy plemiennego państwa Polan. W odległej przeszłości osada ta była ośrodkiem pogańskiego kultu religijnego.

   Najstarszy zapis historyczny, w którym wymienia się nazwę NIECHANOWO, pochodzi z końca XIII wieku. Pochodzenie tej nazwy było przedmiotem licznych dociekań. Przypuszcza się, że nazwę swą wieś zawdzięcza rycerzowi o imieniu NIECHAN. Człowiek ten został w zamierzchłych czasach osiedlony przez księcia Gnieźnieńskiego i od jego imienia nazywano tę miejscowość NIECHANOWEM.

   Pierwszym znanym rodem, którego członkowie dzierżyli niechanowską ziemię, był stary ród PORAJÓW, zwany później rodem RÓŻYCÓW. Rodzina ta pochodziła z czeskich Sławników, z których wywodził się św. Wojciech. W latach 1200-1270 rodzina ta ufundowała kościół niechanowski. Należy on do najstarszych fundacji na ziemiach polskich.

 Gmina Niechanowo ma charakter rolniczy, posiada nieskażone środowisko naturalne i dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Na jej terenie wciąż powstają nowe podmioty gospodarcze. Każdego roku realizowanych jest kilka inwestycji z udziałem środków z UE.

 Źródło: http://www.niechanowo.pl/

Statystyczne Vademecum Samorządowca:

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_gnieznienski/gm_niechanowo.pdf