Monthly Archives: Styczeń 2014

29.01.2014

Projekt ustawy o funduszu sołeckim

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszu sołeckim .

   Głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie o 15 proc. liczby gmin, w których będzie funkcjonował fundusz sołecki – do poziomu 70 proc. gmin, w których są sołectwa. Aktualnie fundusz sołecki jest wyodrębniony w 55 proc. gmin. + więcej

24.01.2014

Baza dobrych praktyk patycypacji

Dobre praktyki mogą stanowić element wykorzystywany  w planowanych działaniach konsultacyjnych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Bazą Dobrych Praktyk Partycypacji stworzoną i prowadzoną przez FISE w ramach projektu „Decydujmy Razem”, gdzie zgromadzone  zostały polskie i europejskie przykłady działań w zakresie partycypacji publicznej.

http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/

BL

21.01.2014

Rekrutacja na szkolenia

1236600_198496290327270_204633492_n

Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z partnerem Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie pragnie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanym i skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z Wielkopolski.

19.01.2014

Infrastruktura z największym dofinansowaniem w latach 2014 – 2020

8 stycznia 2014 r. rząd przyjął projekty umowy partnerstwa na lata 2014-2020. Wynegocjowana z Komisją Europejską umowa wraz z programami operacyjnymi będzie stanowić podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. Na największe dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w infrastrukturę. + więcej