Monthly Archives: Luty 2014

23.02.2014

Fundusz sołecki – pozytywna ocena rządowego projektu zwiększania środków

   Kluby parlamentarne pozytywnie oceniły rządowy projekt ustawy o funduszu sołeckim, który m.in. zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na działania lokalne.

   Według ustawy z 2009 r., fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące wystandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin. + więcej

19.02.2014

Pierwsze szkolenia za nami

1236600_198496290327270_204633492_nProjekt „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” jest realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie.

+ więcej

10.02.2014

Budżety obywatelskie – skutecznie aktywizują społeczeństwo

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym aktywizacji społeczeństwa do życia społecznego.

   Jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywowania mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym są tzw. budżety partycypacyjne, w ramach których obywatele decydują, na jakie cele społeczne przeznaczą daną pulę pieniędzy. + więcej

10.02.2014

Konsultacje – na czym warto sie skupić.

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z przykładem dobrej praktyki dotyczącej warszawskiej dzielnicy Wilanów. Znajdziemy tu odpowiedzi na pytania: dlaczego warto skupić się na potrzebach konkretnej społeczności, dlaczego i gdzie udaje się dojść do porozumienia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności czy jak szukać kontaktu z mieszkańcami. + więcej

05.02.2014

Spotkanie informacyjne FIO

   W związku z przyjęciem Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2014 oraz planowanym ogłoszeniem konkursu, Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w FIO, na spotkania informacyjne organizowane we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi województw, dotyczące nowych zasad ubiegania się o dotację określonych w Regulaminie oraz logiki projektowej. + więcej

01.02.2014

Dariusz Kraszewski o budżecie obywatelskim

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z wypowiedzią Dariusza Kraszewskiego, który od lat zajmuje się kwestiami dotyczącymi udziału  mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej, tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania władz + więcej