01.04.2014

Zaproszenie na warsztaty: od analizy wskaźników do budowania polityki lokalnej

   Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza samorządowców na 3-dniowe spotkania warsztatowe nt. „Od analizy wskaźników oświatowych do budowania lokalnej polityki oświatowej”.

   Celem spotkań warsztatowych jest zainicjowanie działań zmierzających do podjęcia prac nad budowaniem lokalnych strategii oświatowych/ lokalnych polityk oświatowych. Przećwiczenie umiejętności dokonywania diagnoz stanu lokalnej oświaty w oparciu o dostępne bazy danych źródłowych, a także umiejętne ich analizowanie i interpretowanie, a następnie wykorzystywanie do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym.


   Wszyscy uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w zestaw przygotowanych przez prowadzących lokalnych wskaźników oświatowych dla swoich JST ilustrujących organizację i finansowanie zadań oświatowych. Dane te i ich analiza pozwolą na prowadzenie pracy warsztatowej, dyskusji oraz wymiany doświadczeń w oparciu o realia konkretnych JST.

W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
1.Dobry system oświaty w JST, czyli jaki?
2.Wizja dobrej oświaty i zarządzania lokalną oświatą.
3.Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe (analiza i interpretacja wskaźników oświatowych).
4.Wstęp do budowania strategii, formułowanie celów strategicznych.
5.Dobre zarządzanie- organizacja systemu oświaty sposobem na racjonalne finansowanie zadań oświatowych.
6.Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego.
7.Kontrola zarządcza bez stresu.

Terminy spotkań warsztatowych:
7-9 kwietnia 2014r. RZESZÓW, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
9-11 kwietnia 2014r. WROCŁAW
14-16 kwietnia 2014r. BYDGOSZCZ, Hotel Brda, ul. Dworcowa 94

Agenda warsztatów:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4385:spotkania-warsztatowe-dla-samorzdowcow-od-analizy-wskanikow-owiatowych-do-budowania-lokalnej-polityki-owiatowej&catid=131:szkolenia&Itemid=1558

Źródło:  http://www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136389/ORE-zaprasza–Warsztaty-od-analizy-wskaxnikow-do-budowania-polityki-lokalnej