Monthly Archives: Październik 2014

03.10.2014

Inwestycje drogowe bardziej przyjazne dla mieszkańców

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu działająca w Warszawie wysunęła propozycję wprowadzenia obowiązkowych konsultacji społecznych w obszarze inwestycji drogowych. Społecznicy argumentują swój pomysł chęcią wystandaryzowania reguł, wg których powinny być konsultowane pomysły infrastrukturalne takie jak likwidacja przejścia dla pieszych, czy przebudowa skrzyżowania. Aktualnie, mimo wielu dobrych przykładów współpracy pomiędzy drogowcami a przedstawicielami mieszkańców, konsultacje społeczne inwestycji drogowych pozostają raczej wyrazem dobrej woli niż obowiązująca normą. Pomysł przedstawicieli KDS może tę sytuację poprawić. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na portalu ngo.pl.