Konsultacje dla gminy Kiszkowo

Kiszkowo_herbMiejscowość Kiszkowo leży w północno-zachodniej części gminy Kiszkowo, znajdującej się w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. W skład gminy wchodzi 21 sołectw i 27 miejscowości.

Gmina Kiszkowo ma obszar 114,58 km2, w tym:

- użytki rolne – 80%,

- użytki leśne – 8%.

Gmina stanowi 9,13% powierzchni powiatu gnieźnieńskiego.

   Gmina ma charakter typowo rolniczy. Jej część zachodnia leży w obrębie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i ten obszar przeznaczony jest pod rekreację i turystykę z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Obszar od strony wschodniej i południowo-wschodniej leży w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Centralnym miejscem Parku na terenie gminy są Pola Lednickie w Imiołkach z Bramą III Tysiąclecia.

   Przez obszar gminy prowadzi ścieżka rowerowo – dydaktyczna. Jej trasa prowadzi drogami polnymi z Kiszkowa przez Turostowo, Turostówko do rezerwatów „Klasztorne Modrzewie” i „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”.

Źródło: http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/

Statystyczne Vademecum Samorządowca:

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_gnieznienski/gm_kiszkowo.pdf

Dodaj komentarz