Konsultacje dla gminy Trzemeszno

100px-POL_Trzemeszno_COA.svg Trzemeszno położone jest na pojezierzu gnieźnieńskim, nad Jeziorem Kościelnym i Popielewskim. Miasto zamieszkuje blisko 8 tys. ludności. Gmina ma charakter miejsko – wiejski i zajmuje obszar 174,66 km2. -  ogółem mieszka w niej ok. 14 tys. osób. Pełni ona funkcję lokalnego centrum przemysłowo – handlowo – usługowego.

   Przez Trzemeszno przebiega linia kolejowa o znaczeniu krajowym: Poznań – Inowrocław – Toruń oraz regionalna droga krajowa nr 15 Gniezno – Strzelno.

   Użytki rolne na terenie gminy zajmują powierzchnię 12.956 ha, co stanowi 76,57 % ogólnej powierzchni: w tym grunty orne 11.582 ha, tj. 68,45 %, łąki 601 ha, tj. 3,55 pastwiska 772 ha, tj. 4,56 %. Lasy zajmują pow. 1.543 ha, tj. 9,12 %. Pozostałe grunty nie będące użytkami to pow. 2.245 ha, tj. 13,27 %.

   Usytuowane na Szlaku Piastowskim Trzemeszno, należy do najstarszych grodów w Wielkopolsce. Około 996 roku powstało tu opactwo benedyktynów, a przy klasztorze osada targowo – rzemieślnicza. Tradycja przypisuje założenie klasztoru Św. Wojciechowi, którego obrano za patrona i symbol miasta. Wykształcenie się ośrodka miejskiego w Trzemesznie przypada na XIV wiek. Jako oppidum (miasteczko) Trzemeszno wystąpiło po raz pierwszy w potwierdzeniu dawnych przywilejów klasztornych, dokonanych przez Kazimierza Wielkiego w 1368 roku. Do 1793 miasto stanowiło własność klasztorną, działało w nim znane z wysokiego poziomu nauczania gimnazjum, którego słuchaczami byli tacy znani Polacy jak Jan i Jędrzej Śniadeccy, Marian Langiewicz oraz Hipolit Cegielski. W latach 1793 – 1918 miasto znalazło się w zaborze pruskim. Gmina Trzemeszno graniczy z trzema powiatami: żnińskim, mogileńskim i słupeckim oraz pięcioma gminami: Rogowo, Mogilno, Orchowo, Witkowo, Gniezno. Miasto Gniezno, będące siedzibą powiatu i znacznie większym ośrodkiem od Trzemeszna, w dużym stopniu uzupełnia potrzeby mieszkańców gminy w zakresie usług administracyjnych, oświaty, zdrowia, handlu, kultury i innych. Daje także większe możliwości i szanse na uzyskanie miejsc pracy.

   Trzemeszno uzyskało prawa miejskie w XIV w. Jakkolwiek nie było ośrodkiem o wielkim znaczeniu ekonomicznym to jednak sam klasztor kanoników regularnych można niewątpliwie uznać za znaczący w kraju ośrodek oświaty i kultury. Szczycił się on wspaniałą biblioteką, która, niestety, została rozproszona po kasacji klasztoru w XIX w. Warto podkreślić, że funkcje opatów pełniły osoby o wszechstronnym wykształceniu, nierzadko wywodzące się z otoczenia dworu królewskiego.

   Obecnie miasto liczy ponad 7 tys. mieszkańców a cała Gmina Trzemeszno ponad 14 tys. Gmina ma charakter przemysłowo –rolniczy. Obok dużych zakładów przemysłowych takich jak Paroc, Dynea, Cembrit oraz krochmalnia, działają mniejsze firmy. Natomiast obszar wiejski charakteryzuje się dużą ilością gospodarstw rolnych specjalizujących sie w uprawie zbóż oraz hodowli bydła i trzody chlewnej. Dzieci i młodzież uczęszczają do 2 przedszkoli, 4 szkół podstawowych, 3 gimnazjów oraz 2 szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie Gminy Trzemeszno aktywnie działąją różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje o charakterze sportowym, kulturalnym i społecznym.

    Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapisały sie w historii ziemi trzemeszeńskiej. Do najbardziej znanych należy Jan Kiliński, urodzony w 1760 roku w Trzemesznie, szewc, pułkownik , bohater insurekcji kościuszkowskiej. Jego pomnik stoi obecnie na jednym placów miejskich, a samo miasto nazywane jest często „grodem Kilińskiego”.

   Trzemeszno to również miejsce urodzenia Jędrzeja Moraczewskiego- pierwszego polskiego premiera. Moraczewski spędził tutaj swoje pierwsze lata życia. Później rodzina przeniosła się do Galicji i tam rozpoczął karierę polityczną, został posłem do parlamentu austriackiego, a w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości mianowany premierem.

   W podtrzemeszeńskiej wsi Ławki urodził się natomiast inny znamienity Wielkopolanin – Hipolit Cegielski. Jego rodzinny dom zachował się do dzisiaj, a w pobliżu znajduje się pamiątkowa tablica. Cegielski, będąc uczniem, przez 3 lata mieszkał też w trzemeszeńskim Alumnacie.

   W Trzemesznie przyszli na świat także Klemens Tomczek -podróżnik, organizator pierwszej polskiej wyprawy do Afryki oraz Bernhard Brilling, później profesor uniwersytetu w Munster, wybitny historyk zajmujący się historią Żydów w Niemczech.

   Za sprawą Collegium Tremesnese swe losy związali z miastem m.in. Jędrzej Śniadecki – ojciec polskiej chemii, gen. Marian Langiewicz – dyktator powstania styczniowego, ks. abp. Florian Stablewski – prymas, Franciszek Mertens- słynny matematyk, profesor uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu, urodzony w Trzemesznie ks. prof. Kazimierz Zimmermann- rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Witold Korytkowski – austriacki minister finansów i namiestnik Galicji, trzemesznianin ks. prof. Stanisław Kozierowski- założyciel Uniwersytetu Poznańskiego, Wojciech Trąmpczyński – marszałek Sejmu i Senatu, urodzony w pobliskiej wsi Trzemżal Mieczysław Paluch – organizator i przywódca powstania wielkopolskiego oraz dowódca II powstania śląskiego, ks. Stanisław Kubski- sługa boży, prof. Czesław Łuczak- historyk, rektor UAM oraz krytk muzyczny i dziennikarz Jerzy Waldorff.

 Źródło: http://www.trzemeszno.pl/

Statystyczne Vademecum Samorządowca:

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_gnieznienski/gm_trzemeszno.pdf