Szkolenia


1236600_198496290327270_204633492_nSzkolenia w projekcie „Konsultacje Społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” realizowane są w ramach zadania nr 4, tj. :Upowszechnianie narzędzi i technik wypracowanych narzędzi konsultacji społecznych w okresie od 1.1.2014 r. do 31.3.2014 r.”.


Zadanie do przewiduje realizację dwóch edycji szkoleń z zakresu upowszechniania i wdrażania technik konsultacji społecznych. Szkolenia poprowadzi zespół trenerów pod przewodnictwem Łukasza Waszaka. Są to trenerzy i praktycy konsultacji społecznych, prowadzący konsultacje społeczne zarówno na zlecenie samorządów lokalnych jak również jako uczestnicy strony społecznej w konsultacjach. Wśród członków zespołu są członkowie Rad Działalności Pożytku Publicznego, zespołów ds. konsultacji społecznych tworzących rozwiązania na rzecz zwiększenia efektywności konsultacji społecznych.

Doświadczenie trenerskie: Zespół tworzą przygotowani certyfikowani trenerzy z min. 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleniu metodami warsztatowymi oraz w prowadzeniu działań na rzecz zwiększenia partycypacji społecznej w Polsce.
 Szkolenie realizowane jest w formule trzech 2-dniowych zjazdów. To w sumie 36 godzin szkoleniowych. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do Państwa potrzeb. Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli JST i NGO z powiatów:

  • Poznańskiego
  • Gnieźnieńskiego
  • Wrzesińskiego
 
Składa się ono z trzech modułów:
 
1. Konsultacje społeczne – wprowadzenie – Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy uczestników o roli i znaczeniu konsultacji społecznych w działaniach lokalnych, roli samorządu, ngo i mieszkańców
a) Miejsce konsultacji społecznych w drabinie partycypacyjnej
b) Rola i znaczenie konsultacji społecznych – dlaczego i po co je prowadzić (perspektywa ngo i mieszkańców oraz samorządu)
c) Warunki dobrych konsultacji
d) Podstawy prawne
e) Zasady konsultacji społecznych
f) Etapy konsultacji
g) Przykłady dobrych praktyk z Polski
 
2. Planowanie konsultacji cz.1 – Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy o procesie zaplanowania konsultacji z udziałem NGO i mieszkańców
a) Przyczyny i cele udziału ngo i mieszkańców w konsultacjach społecznych
b) Przedmiot konsultacji – co możemy konsultować ?
c) Etapy konsultacji społecznych od planowania do oceny skuteczności konsultacji – rola ngo i mieszkańców
d) Program współpracy NGO- samorząd co może być przedmiotem konsultacji
e) Lokalni interesariusze – analiza grup docelowych konsultacji społecznych
f) Jak skutecznie włączać środowisko ngo oraz mieszkańców w konsultacje społeczne
 
3. Planowanie konsultacji cz.2 – Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie udziału w konsultacjach społecznych
a) Metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych
b) Lokalne przepisy dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych – jak konsultować program współpracy
c) Harmonogram prowadzenia konsultacji społecznych
d) Monitoring wyników konsultacji społecznych
e) Udział NGO i mieszkańców w ocenie prowadzonych konsultacji społecznych
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają procedury i narzędzia związane z konsultacjami społecznymi, które pozwolą zweryfikować i udoskonalić istniejące rozwiązania w tym zakresie lub wprowadzić nowe na terenie działania. Po zrealizowaniu zajęć będą Państwo mieli w ręku rzetelne narzędzia, a w głowach wartościową wiedzę. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
 
TERMINY – Realizowane są dwie edycje szkolenia w następujących terminach:
 
EDYCJA PIERWSZA:
  • 14-15.02.2014
  • 26-27.02.2014
  • 21-22.03.2014
 EDYCJA DRUGA
  • 27-28.02.2014
  • 13-14.03.2014
  • 27-28.03.2014
 Obowiązują zapisy na poszczególne edycje. W celu zapisania się na szkolenie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na adres Karolina@rokosowo.pl / lub: faksem 65-573-33-04.
Rekrutację koordynuje Karolina Krawiec, tel.: 696-565-116; 65-573-33-08. Więcej informacji na stronach www.rokosowo.pl oraz www.siz.poznan.pl
 
Liczba miejsc na poszczególne edycje jest ograniczona.
 
Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rokosowie. Organizator gwarantuje bezpłatnie zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe. Zapewniamy również dojazd z Poznania do Rokosowa.
 
(kk)