Konsultacje społeczne

kostrzyn-konsultuje-konstruktywnie_logo-kolorystyka-podst_72dpi-RGB
Kostrzyn konsultuje konstruktywnie to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni działające w partnerstwie z Gminą Kostrzyn, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2014 roku, a wszystkie przewidziane w nim działania skierowane są do sektora administracji publicznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych z terenu gminy Kostrzyn.

Głównym założeniem prowadzonych działań jest rozwijanie idei konsultacji społecznych prowadzonych przy wsparciu nowoczesnych narzędzi elektronicznych, a także promowanie innych inicjatyw mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces partycypacji społecznej.

info o UE na www
Zmień wielkości
Zmień kontrast