Galeria

Od konsultacji do współdecydowania – konferencja podsumowująca realizację projektu, 09 lipca 2014 roku

 

Park Miejski w Kostrzynie – konsultacje z mieszkańcami, 20 czerwca 2014 roku

 

Zmiana Studium w Siekierkach – konsultacje społeczne z mieszkańcami, 10 maja 2014 roku