Kostrzyn Konsultuje Konstruktywnie – aktualności

23.02.2015
Park&Ride dla Aglomeracji Poznańskiej – trwają konsultacje społeczne

W związku z tworzeniem Spójnej Polityki Parkingowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej trwają konsultacje społeczne dot. planowanego rozmieszczenia oraz standardów obsługi podróżnych w ramach systemu parkingów typu ‘parkuj i jedź’. Nowa polityka parkingowa ma zachęcić mieszkańców obszaru Aglomeracji Poznańskiej do korzystania w codziennych podróżach z publicznych środków transportu. W ramach konsultacji społecznych odbywają się m.in spotkania z mieszkańcami – jedno z nich miało miejsce 12 lutego br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Swoją opinię wyrazić można również poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety, która dostępna jest na stronie projektu.

10.02.2015
Zagraj w konsultacje społeczne!

Instytut Spraw Publicznych przygotował grę, która wielu przekona do angażowania się w sprawy najbliższego otoczenia i udziału w konsultacjach społecznych. Gra edukacyjna Miastoczujesz – konsultujesz w ciekawy sposób przedstawia typowe sytuacje, w których mieszkańcy wirtualnego osiedla wspólnie decydują o zagospodarowaniu placu, modernizacji drogi oraz adaptacji budynku. Dzięki prowadzonym symulacjom na gracza czekają przygody, a przede wszystkim duża porcja praktycznej wiedzy dot. aktywności obywatelskiej. Zagraj w konsultacje społeczne!

12.01.2015
Działania obywatelskie w Warszawie

“63 działania na 63 dni Powstania” to tytuł akcji towarzyszącej obchodom 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ideą przedsięwzięcia jest chęć aktywizacji i zaangażowania mieszkańców miasta w poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej oraz ulepszenie infrastruktury, np. poprzez realizacje plenerowej wystawy lub pokazu filmów. Projekt ma kształtować aktywne postawy obywatelskie, a przez jego pomysłodawców traktowany jest jako wyraz patriotyzmu. Wszystkie pomysły będą realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w okresie od 1 sierpnia do 2 października. Każdy z nich otrzyma dotację w wysokości do 1500 zł. więcej informacji znajduje się na stronie Godzina W.

07.01.2015
Konsultacje infrastrukturalne na terenie gminy Kostrzyn

Z początkiem roku Urząd Miejski ogłosił konsultacje społeczne projektów infrastrukturalnych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów oraz projektów zmian dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kostrzyn. wszystkie dokumenty udostępniono do wglądu mieszkańców do dnia 28 stycznia 2015 roku. W tym czasie zorganizowane zostaną również spotkania z mieszkańcami, podczas których na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą urbaniści zaangażowani w przygotowanie projektów. Szczegółowy harmonogram spotkań oraz dokumenty znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, w zakładce dot. konsultacji społecznych.

20.11.2014
Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu – druga edycja w Kaliszu

17 listopada odbyło się pierwsze z pięciu przewidzianych na listopad i grudzień spotkań z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kaliszu, radnymi, przedstawicielami Rad Osiedli i mieszkańcami. Przedmiotem  zainteresowania jest jakość komunikacji między samorządem a mieszkańcami (w tym różnego rodzaju przeszkody komunikacyjne) oraz ewaluacja pierwszej edycji projektu. Dzięki temu możliwe będzie rozpoznanie oczekiwań i potrzeb obu stron, a w konsekwencji stworzenie odpowiadającego im programu działania.

Celem rozpoczynających się w styczniu spotkań składających się na drugą edycję projektu Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej będzie zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat budżetu oraz dostępności i przejrzystości danych publicznych.

Więcej informacji o projekcie Liczy się miasto można przeczytać w serwisie internetowym liczysiemiasto.pl .

17.10.2014
Podsumowanie konsultacji społecznych dot. założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn

11 września zakończyliśmy konsultacje społeczne założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. W ciągu miesiąca zbierania opinii ankiety wypełnili 394 ankiety. Ich wyniki prezentuje opracowany Raport z konsultacji społecznych. Zapraszamy do lektury!

08.10.2014
Budżet obywatelski – w Czerwonaku wygrało oświetlenie drogi

W pierwszej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej głosów oddano na projekt Światełko dla Annowa – realizacja projektu oświetlenia drogi Owińska-Annowo. Głosowało na niego 826 mieszkańców gminy oraz 98% mieszkańców Annowa, które jest najmniejszą miejscowością na terenie gminy Czerwonak. to kolejny dowód, jak wspólna sprawa potrafi zjednoczyć lokalną społeczność. 800 tys. zł zostanie przeznaczone w budżecie na rok 2015 na realizację siedmiu projektów, które uzyskały największą liczbę głosów. W pierwszej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego głosowało 11% wszystkich mieszkańców gminy, przy średniej w kraju sięgającej 8-9%.

03.10.2014
Inwestycje drogowe bardziej przyjazne dla mieszkańców dzięki obowiązkowym konsultacjom społecznym

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu działająca w Warszawie wysunęła propozycję wprowadzenia obowiązkowych konsultacji społecznych w obszarze inwestycji drogowych. Społecznicy argumentują swój pomysł chęcią wystandaryzowania reguł, wg których powinny być konsultowane pomysły infrastrukturalne takie jak likwidacja przejścia dla pieszych, czy przebudowa skrzyżowania. Aktualnie, mimo wielu dobrych przykładów współpracy pomiędzy drogowcami a przedstawicielami mieszkańców, konsultacje społeczne inwestycji drogowych pozostają raczej wyrazem dobrej woli niż obowiązująca normą. Pomysł przedstawicieli KDS może tę sytuację poprawić. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na portalu ngo.pl.

26.09.2014
Gmina Czerwonak podsumowuje pierwszą edycję budżetu obywatelskiego

06 października br. podczas spotkania z mieszkańcami, Wójt Gminy Czerwonak ogłosi wyniki głosowania w ramach pierwszej edycji czerwonackiego budżetu obywatelskiego, którego realizację wspierało Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 6.

12.09.2014
Budżet Obywatelski Gminy Kostrzyn – przygotowujemy raport

11 września zakończyły się konsultacje. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i skorzystali z elektronicznego narzędzia konsultacyjnego, wyrażając swoją opinię na temat założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. W ciągu miesiąca trwania konsultacji wypełniono łącznie 394 ankiety. Wszystkie posłużą do sporządzenia raportu końcowego, który opublikujemy pod koniec miesiąca.

10.09.2014
Budżet obywatelski coraz bardziej powszechny

Umożliwienie mieszkańcom podejmowania decyzji dotyczących podziału środków budżetowych gmin staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Kolejne miasta decydują się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego a inne w kolejnych edycjach zwiększają wielkość środków do podziału na ten cel. Dane na ten temat podsumowuje artykuł, jaki ukazał się na łamach serwisu ngo.pl. Zapraszamy do lektury!

14.08.2014
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn

Zgodnie z przyjętą procedurą, po opublikowaniu uchwały w Dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego, rozpoczęliśmy konsultacje społeczne założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. Chcemy w ten sposób poznać zdanie mieszkańców na temat sposobu realizacji przedsięwzięcia na terenie gminy Kostrzyn oraz samej idei budżetu obywatelskiego. Konsultacje elektroniczne potrwają do 11 września 2014 r.

02.08.2014
Wizyta studyjna za nami

31 lipca 2014 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie oraz przedstawiciele trzeciego sektora zaangażowani w działania społeczne na terenie gminy, uczestniczyli w wizycie studyjnym. Wyjazd zorganizowano na trasie Kostrzyn-Poznań-Kórnik-Kostrzyn.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania w głównej mierze dotyczyło konsultacji społecznych prowadzonych na potrzeby przygotowania dokumentów planistycznych. O ścieżce postępowania w tym obszarze oraz obowiązujących procedurach opowiadali przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oraz Oddziału Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta. W dalszej części spotkania jeden z radnych Rady Miasta przedstawił działania miasta oraz oddolne inicjatywy mieszkańców na rzecz rewitalizacji centrum Poznania. Podczas spotkania w Kórniku przedstawiony został temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik, którego druga edycja jest właśnie realizowana. O przyjętych procedurach, sprawdzonych rozwiązaniach i wprowadzonych usprawnieniach technicznych opowiedział zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie budżetu obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka społeczności lokalnej, aktywne wspierająca ideę i uczestnicząca w niej od początku.

10.07.2014
“Od konsultacji do współdecydowania” – sukces konferencji!

Konferencja “Od konsultacji do współdecydowania – włączanie społeczności lokalnych w podejmowanie decyzji publicznych” odbyła się 09 lipca 2014 roku w Kostrzynie. Stanowiła podsumowanie działań prowadzonych zarówno w ramach projektu Kostrzyn konsultuje konstruktywnie, jak również pozostałych dwóch projektów dot. konsultacji społecznych, prowadzonych na terenie woj. wielkopolskiego od września 2013 roku.

Przez ostatnie miesiące mieszkańcy gminy Kostrzyn byli zapraszani do dialogu i włączani w proces współdecydowania o przyszłości swojej okolicy. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie, czy wreszcie przygotowywane konsultacje dot. wprowadzenia budżetu obywatelskiego, pokazują, że mieszkańcy bardzo chcą uczestniczyć w procesach partycypacyjnych. W trakcie konferencji o swoich doświadczeniach w tym obszarze opowiadali przedstawiciele administracji publicznej różnego szczebla, eksperci zaangażowani w prowadzenie konsultacji społecznych oraz najaktywniejsi przedstawiciele lokalnych społeczności.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. podinsp. Rafał Kozłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński, Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Gminy Kórnik oraz Sebastian Czwojda – Burmistrz Gminy Krobia. Zaproszenie do dyskusji przyjęli także Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Karol Balicki – Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo, Jan Broda – Wójt Gminy Komorniki, Kazimierz Chudy – Wójt Gminy Pakosław, przedstawiciele innych wielkopolskich samorządów oraz liczna reprezentacja różnych środowisk z terenu gminy Kostrzyn.

Burzliwe dyskusje nad ideą budżetu obywatelskiego, ciekawe pytania dot. poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalny, wiele dobrych przykładów na to, jak partycypacja społeczna może wyglądać w praktyce – tego mogli doświadczyć uczestnicy konferencji. Wysoka frekwencja pokazała natomiast, jak bardzo temat włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji publicznych bliski jest wszystkim uczestnikom dialogu społecznego.

23.06.2014
Konsultacje społeczne w Parku Miejskim w Kostrzynie

W miniony piątek, tj. 20 czerwca, odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. rewitalizacji Parku Miejskiego w Kostrzynie. Okazją do tego była Noc Kupały zorganizowana po raz pierwszy przez członków stowarzyszenia Walka Kostrzyn. Konsultacje prowadzone były z wykorzystaniem metod angażujących różne grupy społeczne. Zorganizowano m.in. spacer obywatelski z mieszkańcami. W trakcie Nocy Kupały prowadzono wśród uczestników sondaże. Rozstawiono także namiot konsultacyjny, w którym, oprócz prezentacji projektu zagospodarowania przestrzennego terenu parku, tworzono mapę skojarzeń dot. konsultowanej przestrzeni. Opinie zbierane będą także za pomocą przygotowanego narzędzia elektronicznego.

11.05.2014
Nowe Studium dla Siekierek – konsultacje z mieszkańcami

W sobotę, 10 maja 2014 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Siekierki Wielkie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Kostrzyn, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem oraz inwestycjami, a także eksperci zaangażowani w prace Grupy Problemowej powołanej na potrzeby realizacji projektu. Na potrzeby spotkania przygotowano wielkoformatowe wydruki rysunków nowego Studium, które omówił ekspert ds. urbanistyki. Wszystko po to, by trudne do przyswojenia zagadnienia dokumentów planistycznych opisać w sposób zrozumiały dla mieszkańców. Dla uczestników spotkania przygotowano także materiały zawierające pełną informację dotyczącą dalszej procedury zmian Studium.

06.05.2014
Trzecie spotkanie Grupy Problemowej

We wtorek, 06 maja 2014 roku, odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Problemowej powołanej na potrzeby realizacji projektu. Termin spotkania został wybrany przede wszystkim pod kątem zbliżających się konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Siekierki. Przygotowano szczegółową symulację przebiegu spotkania i omówiono wszystkie materiały przygotowane dla uczestników. Na wszystkie pytania mieszkańców dotyczące projektu nowego Studium dla Siekierek odpowiemy już w najbliższą sobotę.

Zmień wielkości
Zmień kontrast