Tematy konsultacji

Założeniem przyjętym w projekcie Kostrzyn konsultuje konstruktywnie było przeprowadzenie konsultacji społecznych w trzech obszarach tematycznych. Dwa z nich miały dotyczyć przedsięwzięć infrastrukturalnych, a jeden – problemu społecznego. Ostatecznie, w wyniku prac Grupy Problemowej konsultacjom społecznym zostały poddane następujące zagadnienia:

(1) rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie

(2) założenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn

(3) zmiana SUiKZP dla obrębu Siekierki Wielkie

Zmień wielkości
Zmień kontrast