:: Budżet Obywatelski Gminy Kostrzyn

Konsultacje społeczne dotyczące założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn trwają od 14 sierpnia do 11 września 2014 roku.
Budżet obywatelski jest coraz bardziej popularnym sposobem wydawania pieniędzy publicznych. W budżecie obywatelskim to mieszkańcy decydują w jaki sposób wydać określoną część budżetu gminy. Najpierw mieszkańcy zgłaszają projekty, a następnie odbywa się głosowanie, w którym zostaje wybrany projekt do zrealizowania.

Budżet obywatelski funkcjonuje już w wielu dużych miastach w Polsce – m. In. w Poznaniu. Ale na taki sposób projektowania lokalnych wydatków decyduje się coraz więcej mniejszych miast i gmin – na przykład Kórnik czy Czerwonak.

Bardzo ważnym elementem wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminie jest ustalenie zasad, wytycznych na podstawie których mieszkańcy będą podejmować decyzje dotyczące określonej puli pieniędzy. Nie ma bowiem odgórnych, jednolitych przepisów ustalających te warunki. Każda gmina i każde miasto ustala zasady budżetu obywatelskiego według swoich potrzeb. Ważne jest więc, aby ustalić takie zasady, które pozwolą na wydawanie pieniędzy jak najbardziej efektywnie i zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałą, która rozpoczęła proces konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i zasad wprowadzenia budżetu obywatelskiego w gminie Kostrzyn.

Konsultacje mają na celu odpowiedzieć m.in. na pytania, czy mieszkańcy są zainteresowani budżetem obywatelskim, jakiego rodzaju zadania mogłyby zostać w jego ramach zrealizowane (czy tylko infrastrukturalne, czy inne także), czy zadania podjęte w ramach budżetu obywatelskiego powinny objąć swoim zasięgiem teren całej gminy czy tylko miasto.

Ideą przygotowanych konsultacji społecznych jest przede wszystkim zebranie opinii mieszkańców gminy Kostrzyn na temat potrzeby i zasadności wprowadzenia budżetu obywatelskiego, a dopiero w dalszej kolejności zachęcenie do stworzenia projektu takiego budżetu. Wynik konsultacji oraz zebrane w trakcie ich trwania wnioski i propozycje mieszkańców mają charakter opiniodawczy i zostaną poddane analizie przy ewentualnym tworzeniu regulaminu budżetu obywatelskiego.
Zmień wielkości
Zmień kontrast