:: Park Miejski w Kostrzynie

Pomysł konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Parku Miejskiego w Kostrzynie zrodził się z inicjatywy przedstawicieli Stowarzyszenia Walka Kostrzyn, którzy od marca 2014 roku podejmują różne działania mające przywrócić zaniedbany park mieszkańcom gminy. Stowarzyszenie pozyskało środki na prowadzenie działań animacyjnych, a także sponsorów, dzięki którym w parku pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz elementy malej architektury. Przygotowana została również koncepcja zieleni. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule prasowym, jaki w maju br. ukazał się na łamach Kostrzyńskiego ABC.
Elektroniczny sondaż dotyczący potrzeb mieszkańców oraz ich wyobrażeń na temat funkcji, jakie w przestrzeni Kostrzyna miałby pełnić Park Miejski jest jednym z elementów szerszych konsultacji społecznych, do których zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. Zebrane spostrzeżenia i pomysły pozwolą lepiej zaplanować kolejne działania mające na celu ożywienie tego miejsca.

Pliki do pobrania

Kostrzyńskie ABC
Kostrzyńskie ABC (4 MB)
Projekt koncepcyjny zieleni
Projekt koncepcyjny zieleni (314 KB)

Zmień wielkości
Zmień kontrast