:: Park Miejski w Kostrzynie

Pomysł konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Parku Miejskiego w Kostrzynie zrodził się z inicjatywy przedstawicieli Stowarzyszenia Walka Kostrzyn, którzy od marca 2014 roku podejmują różne działania mające przywrócić zaniedbany park mieszkańcom gminy. Stowarzyszenie pozyskało środki na prowadzenie działań animacyjnych, a także sponsorów, dzięki którym w parku pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz elementy malej architektury. Przygotowana została również koncepcja zieleni. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule prasowym, jaki w maju br. ukazał się na łamach Kostrzyńskiego ABC.
Elektroniczny sondaż dotyczący potrzeb mieszkańców oraz ich wyobrażeń na temat funkcji, jakie w przestrzeni Kostrzyna miałby pełnić Park Miejski jest jednym z elementów szerszych konsultacji społecznych, do których zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. Zebrane spostrzeżenia i pomysły pozwolą lepiej zaplanować kolejne działania mające na celu ożywienie tego miejsca.

Pliki do pobrania

Kostrzyńskie ABC
Kostrzyńskie ABC (4 MB)
Projekt koncepcyjny zieleni
Projekt koncepcyjny zieleni (314 KB)