Szkolenia

W ramach projektu Kostrzyn konsultuje konstruktywnie realizowany jest cykl szkoleń pt. Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji, skierowanych do pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Kostrzyn.
 
Warsztaty opierać się będą na połączeniu teorii konsultacji społecznych z praktycznym, równoległym zastosowaniem metodologii konsultacji i technik partycypacyjnych. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mogli poznać w praktyce i przetestować poszczególne narzędzia.
 
Warsztaty zostały podzielone na 3 dwudniowe moduły. Każdy moduł będzie składać się z części teoretycznej, zaprezentowanej w praktycznej i ciekawej formie oraz pracy warsztatowej w podgrupach. Uczestnicy będą poznawać narzędzia i techniki konsultacyjne w praktyce na przygotowanych przykładach.
 
moduł I
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się jakie jest znaczenie i rola konsultacji w rozwijających się demokracjach, jak wyglądają procesy partycypacyjne i konsultacyjne, z jakich składają się etapów. Szczegółowo omówiony zostanie etap Diagnozy, Komunikacji i Ewaluacji. W podgrupach zostaną przygotowane scenariusze
 
moduł II
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się szczegółowo jak zaplanować i przeprowadzić etap Zasięgania opinii oraz Informacji zwrotnej. Przetestują kilka technik konsultacyjnych w praktyce oraz przygotują scenariusze dla wybranych tematów w omawianych etapach procesów konsultacyjnych. Zaprezentowane zostaną najczęściej popełniane błędy w konsultacjach społecznych.
 
moduł III
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak planować zasoby osobowe, materialne i finansowe procesów konsultacyjnych, jakie regulacje prawne wymuszają konsultacje społeczne i dlaczego, jakie zasady obowiązują w konsultacjach. Przedstawione zostaną dobre praktyki z Polski i ze świata w zakresie procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz dodatkowo jak budować strategie rozwoju gmin razem z mieszkańcami. W podgrupach uczestnicy przygotują scenariusze dla wybranych tematów w zakresie planowania zasobów.

Program szkoleń został przygotowany przez zespół Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, który poprowadzi warsztaty. Zajęcia odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.

Dla uczestników zaplanowano dwie edycje zajęć w następujących terminach:

edycja I
moduł I – 25-26 kwietnia 2014 r.
moduł II – 16-17 maja 2014 r.
moduł III – 06-07 czerwca 2014 r.

edycja II
moduł I – 16-17 maja 2014 r.
moduł II – 06-07 czerwca 2014 r.
moduł III – 20-21 czerwca 2014 r.
Zmień wielkości
Zmień kontrast