Instrumentarium do pomiaru skuteczności konsultacji społecznych

Prezentowane instrumentarium zostało opracowane w trakcie realizacji projektu pn. Kostrzyn konsultuje konstruktywnie i uzyskało pozytywną opinię członków powołanej na jego potrzeby Grupy Problemowej. Instrumentarium do pomiaru skuteczności konsultacji społecznych na terenie gminy Kostrzyn powstało w oparciu o ogólne wytyczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące zasad konsultacji oraz z uwzględnieniem zdefiniowanej charakerystyki środowiska lokalnego gminy Kostrzyn. Narzędzie przygotowano zarówno dla bieżącego werfikowania działań konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu, jak również dla umożliwienia badania poprawności kolenych konsultacji społecznych realizowanych na terenie gminy Kostrzyn.

Weryfikacja i pomiar skuteczności konsultacji społecznych prowadzonych we wskazanym obszarze tematycznym odbywa się poprzez przegląd trzech bloków zagadnień, tj:

Blok I – Siedem Zasad Konsultacji jako kryteria brzegowe,
Blok II –  Dodatkowo zdefiniowane warunki konieczne,
Blok III –  Kryteria uzupełniające.

Na początku badania zostaną Państwo poproszeni o wskazanie kilku podstawowych informacji dotyczących weryfikowanego obszaru. Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych działań i skuteczności całego procesu konsultacji społecznych potrwa ok. 7-10 min. Po jego zakończeniu otrzymają Państwo informację zwrotną.

Zmień wielkości
Zmień kontrast