Mały Grant

Stowarzyszenie instytut Zachodni realizuje zadanie pn.:

“Przewodnik dla mieszkańców M. Poznania

– jak aktywizować społeczność lokalną”

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Prezydenta Miasta Poznania
i jest realizowane w okresie od 31.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

Celem zadania jest ułatwienie dostępu do informacji na temat pozyskiwania środków na realizację inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne do podejmowania działań na rzecz samych siebie poprzez promocję Centrum Inicjatyw Lokalnych i tym samym wzmocnienie aktywności mieszkańców M. Poznania.

Cel ten osiągniemy poprzez opracowanie Przewodnika dla mieszkańców M. Poznania, który będzie zawierał informacje “krok po kroku” w jaki sposób aktywizować społeczność lokalną oraz pozyskać środki na realizację inicjatyw społecznych, zbadać potrzeby i zasoby społeczności lokalnej (diagnoza środowiska lokalnego), jak zbudować partnerstwo i zrealizować inicjatywę.

Przewodnik ten jest w trakcie opracowania. Jego skrócona wersja – drukowana ukarze się niebawem, a jego pełniejsza wersja poszerzona o większy zestaw informacji i przykładów, będzie dostępna w wersji elektronicznej (do pobrania) na STRONIE INTERNETOWEJ.

Zmień wielkości
Zmień kontrast