• Item thumbnail

  Stowarzyszenie Instytut Zachodni

  Stowarzyszenie Instytut Zachodni jest organizacją pozarządową aktywnie działająca już od 1975 r. Podstawowe obszary działalności to: 1) Współpraca z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, który funkcjonuje, jako interdyscyplinarna instytucja badawcza. Instytut Zachodni prowadzi szerokie badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszących się również do problematyki stosunków międzynarodowych. Stowarzyszenie Instytut zachodni wspiera działalność […]

  ul. Bukowska 26/1 60-811 Poznań
 • Item thumbnail

  Kostrzyn Konsultuje Konstruktywnie

  Projekt KOSTRZYN KONSULTUJE KONSTRUKTYWNIE jest realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Gmina Kostrzyn jest partnerem projektu. Celem projektu jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych przez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych, w tym […]