Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia:

Tomasz Budnikowski – Przewodniczący Kuratorium

Joanna Kalińska – Wiceprzewodnicząca Kuratorium

Maria Zmierczak – Wiceprzewodnicząca Kuratorium

Maria Götz – Członek Zarządu

Hanka Dmochowska – Członek Zarządu

Krystyna Sikorska-Dzięgielewska – Członek Zarządu

Natalia Jackowska – Sekretarz

Zmień wielkości
Zmień kontrast