Aktualności

__________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z partnerami przystąpiło do realizacji projektu “Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”. W ramach tego projektu będziemy wykorzystywać standardy dla NGO wypracowane w ramach projektu Profesjonalne NGO w Wielkopolsce oraz QNGO

W założeniu projektu jego działania mają doprowadzić do wzmocnienia współpracy między trzema sektorami – NGO, administracją publiczną i biznesem – po to, żeby członkowie lokalnych społeczności więcej i częściej decydowali o swoich sprawach, poznawali się wzajemnie, czerpali od siebie wiedzę i doświadczenia. Zakładamy, że stworzenie sieci zestandaryzuje te działania i wszystkie trzy sektory, korzystając ze wspólnie stworzonych standardów będą sie wzajemnie lepiej rozumieć. Wpłynie to na poziom profesjonalizacji partycypacji i rozwoju lokalnego.

Sieć Celem realizacji projektu jest budowa trwałej i opartej na wytworzonych w trakcie działań standardach sieci organizacji pozarządowych “Działamy Razem”, opierającej się na organizacjach z terenu Wielkopolski. Sieć będzie skupiać przynajmniej połowę powiatów z całego województwa. W trakcie działań projektowych opracowany i wdrożony zostanie model działań zwiększających udział organizacji w sieci “Działamy Razem” i wzmacniających rolę sieci w kształtowaniu polityk publicznych województwa wielkopolskiego.

Standaryzacja Kolejnym zadaniem będzie opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów działania NGO uczestniczących w projekcie. W ramach działania wykorzystane zostaną również standardy dotychczas wypracowane w działaniach lidera – w ramach projektów takich jak “Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” i “Quality of NGO” – zostaną one rozpowszechnione i wdrożone wśród nowych uczestników sieci Działamy Razem. W tym celu zorganizowane zostaną szkolenia, podczas których członkowie organizacji będą mieli okazję podyskutować, przeanalizować i wprowadzić w życie wypracowane standardy.

Fundraising Jednym z przedsięwzięć projektu będzie też wzmocnienie stabilności sieci Działamy Razem i należących do niej organizacji przez wypracowanie i wdrożenie skutecznego systemu finansowania działań sieci. Jej członków chcemy wyposażyć w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do pozyskiwania środków, aby samodzielnie i niezależnie mogły realizować postawione sobie cele. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się ze stworzonym przez ekspertów Fundacji Rozwoju Talentów profilem fundraisera. To okazja, aby sprawdzić jaki potencjał kryją w sobie osoby zajmujące się w organizacji pozyskiwaniem środków i w jaki sposób mogą ten potencjał rozwijać. Uczestnicy projektu zapoznają się z standardami fundraisingu i będą mogli określić, jakie działania doskonalące mogą zostać podjęte w organizacji w celu zwiększenia skuteczności pozyskiwania środków. W ramach tego działania zorganizowane zostaną szkolenia kształtujące umiejętność pozyskiwania środków ze zróżnicowanych źródeł, prowadzonych przez ekspertów praktyków w tej dziedzinie. Przedstawiciele organizacji należących do sieci będą mieli też możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez doświadczonego fundraisera.

Partnerzy w projekcie

Stowarzyszenie Instytut Zachodni – lider projektu od 2002 roku aktywnie wspiera rozwój lokalny. Szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia trzeciego sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Od 2008 roku wspiera tworzenie sieci NGO pod nazwą „Działamy Razem”, która liczy obecnie 49 aktywnych organizacji. Celem działań SIZ jest wspieranie rozwoju i przekonanie osób odpowiedzialnych za organizacje do tworzenia i realizacji projektów sieciowych, oraz zachęcenie do budowania pozytywnego wizerunku tych instytucji w środowisku lokalnym. Kontakt z organizacją: Natalia Gniatczyk – Kuczyńska (kierownik projektu), tel. 660 254 647

Fundacja Rozwoju Talentów powstała w 2007 roku w Poznaniu. Została założona, aby wyszukiwać oraz rozwijać talenty w trzech głównych obszarach pożytku publicznego: edukacji, kulturze i sztuce oraz sporcie. Działania organizacji są ściśle związane z rynkiem pracy. Współpracuje ona z uczelniami wyższymi i renomowani firmami z całej Polski. Systematycznie zwiększa zakres i zasięg prowadzonych przez nas działań. Współpracują z nami eksperci na co dzień związani z biznesem oraz środowiskiem akademickim. W projekcie przedstawiciele Fundacji podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestii fundraisingu. Kontakt z organizacją: tel. 61 6496865

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego Założycielami Stowarzysznia są samorządy z terenu powiatu gostyńskiego. Od początku istnienia przedmiotem działalności Stowarzyszenia pozostaje tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczno-gospodarczy, wspieranie zatrudnienia, działalność oświatowa i działalność na rzecz obszarów wiejskich. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą biura Stowarzyszenia, skoncentrowaną na lokalnym rynku. Kontakt z organizacją: Kornelia Michalak, Karolina Walkowiak, tel. 539 310 205

Ośrodek Integracji Europejskiej jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1986 r. przy Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie jako Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Rokosowie. Działalność Ośrodka obejmuje szeroko rozumianą branżę edukacyjno-szkoleniową. Ośrodek szeroko działa w zakresie organizacji wydarzeń związanych z tematyką integracji europejskiej, a także w zakresie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej oraz propagowania kultury państw. Kontakt z organizacją: Karolina Krawiec, tel. 65 573 33 08

Biuro projektu: ul.Bukowska 26/1 60-811Poznań e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl fax: 061 852 41 46

Więcej informacji wkrótce.

___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Jeśli Wasza organizacja chce wdrożyć wypracowane w ramach projektu standardy a ma wątpliwości związane z tym tematem to prosimy o kontakt z Biurem projektu:

Profesjonalne NGO w Wielkopolsce Program wsparcia wielkopolskich organizacji porzarządowych

Biuro projektu: ul. Bukowska 26/1 60-811 Poznań

telefon: 61 667 53 49 tel. kom.: 531 576 934, 794 932 941 fax: 61 852 41 46 e-mail: projekt@dzialamyrazem.pl

Przy wdrażaniu standardów zapewnimy Państwa organizacji wsparcie. Ponadto mogą Państwo skorzystać z usług prawnych, marketingowych, finansowych oraz szkoleń.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w związku z migracją serwerów informujemy, że strona projektu Profesjonalne NGO w Wielkopolsce www.dzialamyrazem.pl/profesjonalne-ngo jest chwilowo niedostępna.

Cały czas pracujemy nad jej uruchomieniem.

Na ten moment, jeśli są Państwo zainteresowani weryfikacją standardów, zamieszczamy je wraz z listami kontrolnymi na stronie www.siz.poznan.pl/profesjonalne-ngo-wielkopolsce.

Serdecznie zapraszamy

Zmień wielkości
Zmień kontrast