O projekcie

W związku z rosnącą potrzebą przygotowania trzeciego sektora do funkcjonowania w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej, Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje nowatorski program edukacyjny i doradczy dla kadr organizacji pozarządowych, przyczyniający się do ujednolicenia funkcjonowania sieci NGO w Wielkopolsce we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 Projekt „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” realizowany jest przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, w terminie od 01.05.2012 do 30.06.2013 r.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów funkcjonowania organizacji, które przyczynią się do podniesienia oferowanych przez nie usług. Program standaryzacji ma również przygotować organizacje pozarządowe do pozyskiwania środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a jednostkom samorządu terytorialnego pozwolić na certyfikację zasad współpracy z trzecim sektorem.

 pokl

Pliki do pobrania

pokl
pokl (30 KB)

Zmień wielkości
Zmień kontrast