Projekty

Projekty zrealizowane
projekty_11 tytuł projektu: Regionalny Konkurs Grantowy 2014, 2015, 2016, 2017
źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
okres realizacji: 2014 do 2017 r
wartość projektu: 76 000 zł
odbiorcy: młodzi ludzie w wieku 13-19 lat
 projekty_02 tytuł projektu: Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.08.2014 – 30.06.2015
wartość projektu: 910 000 zł
odbiorcy: organizacje pozarządowe
 projekty_01 tytuł projektu: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2015
wartość projektu: 1 600 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
 projekty_07 tytuł projektu: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2015
wartość projektu: 670 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, młodzież, organizacje pozarządowe
projekty_12 tytuł projektu: Ośrodek Edukacji Globalnej SIZ
źródło finansowania: środki własne
okres realizacji: od marca 2013 roku
odbiorcy: społeczność lokalna
 Projekty zakończone
 projekty_02 tytuł projektu: Działamy Razem 3
źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.2 PO KL
okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014
wartość projektu: 1 970 000 zł
odbiorcy: podmioty ekonomii społecznej
 projekty_03 tytuł projektu: Wsparcie rodziny – drogą do integracji
źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 PO KL
okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
wartość projektu: 1 160 000 zł
odbiorcy: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
 projekty_10 tytuł projektu: Kostrzyn konsultuje konstruktywnie
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.01.2014 – 31.07.2014
wartość projektu: 250 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
 projekty_06 tytuł projektu: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.10.2013 – 31.03.2014
wartość projektu: 250 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
 projekty_05 tytuł projektu: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.07.2013 – 31.01.2014
wartość projektu: 250 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
projekty_04 tytuł projektu: Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2013
wartość projektu: 750 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
projekty_08 tytuł projektu: Profesjonalne NGO w Wielkopolsce
źródło finansowania: Poddziałanie 5.4.2 PO KL
okres realizacji: 01.05.2012 – 30.06.2013
wartość projektu: 620 000 zł
odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
 projekty_09 tytuł projektu: Wolontariat – włącz się!
źródło finansowania: Poddziałanie  PO KL
okres realizacji: 01.11.2011 – 31.08.2012
wartość projektu: 1 120 000 zł
odbiorcy: osoby nieaktywne zawodowo, powracające na rynek pracy, podmioty działające w obszarze kultury i sportu

Pliki do pobrania

projekty_02
projekty_02 (6 KB)
projekty_11
projekty_11 (5 KB)
projekty_10
projekty_10 (4 KB)
projekty_12
projekty_12 (3 KB)

Zmień wielkości
Zmień kontrast