Regionalny Konkurs Grantowy 2015

RS2015_RKG

Stowarzyszenie Instytut Zachodni, działając w imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, jako partner regionalny Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłasza nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2015 dla terenu województw lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Warunki konieczne udziału w Konkursie:
  • wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenu miejscowości liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców,
  • działanie zaplanowane w projekcie skierowane są do młodych ludzi w wieku 13-19 lat (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych)
  • projekty trwające co najmniej 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od 01 lutego do 31 sierpnia 2016 roku
  • maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8500 zł

O dotacje w ramach Konkursu nie mogą ubiegać się:

  • podmioty, które realizują projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego programu Równać Szanse edycji 2014 i 2015
  • podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców, nawet jeśli planowane przez nie działania mają być realizowane na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców
  • szkoły

Szczegółowe informacje prezentujące zasady Konkursu oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków znajdują się w załączeniu.

Sposób składania wniosków:

  • Wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2015 można składać tylko za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków, który znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl. Prezentowany w załączeniu wzór wniosku stanowi tylko materiał poglądowy. W prawidłowym poruszaniu się po systemie pomocna będzie zamieszczona poniżej instrukcja składania wniosku.


Termin składania wniosków upływa 05 listopada 2015 roku o godz. 12.00.

Dyżur telefoniczny:
Informacji na temat Regionalnego Konkursu Grantowego 2015 udzielamy podczas dyżuru telefonicznego we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-17.00. Od 02 listopada do końca trwania naboru wniosków na Państwa zapytania będziemy odpowiadali przez cały dzień.
Zapraszamy do kontaktu!

tel: 61 667 53 49
kom: 784 878 240
e-mail: rownacszanse@siz.poznan.pl

Zmień wielkości
Zmień kontrast