Study Tours to Poland

Study Tours to Poland to wizyty studyjne w Polsce dla studentów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni w październiku 2015 organizuje wizytę studentów z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. W trakcie 13-dniowego pobytu w Poznaniu, studenci spotkają się z przedstawicielami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami kultury oraz mediów. W ramach wizyty pokażemy funkcjonowanie władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, wskażemy dobre praktyki współpracy sektora badań naukowych z biznesem oraz pomysły miejskich aktywistów na uspołecznienie wybranych rejonów Poznania i działania w przestrzeni lokalnej.

Więcej informacji o działaniach: szkolenia@siz.poznan.pl
Zmień wielkości
Zmień kontrast