Testowanie

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy katalog produktów wraz z kartami do testowania. Przed rozpoczęciem pracy prosimy zapoznać się z instrukcją, przygotowaną przez naszych konsultantów, dotyczącą procesu testowania [CZYTAJ INSTRUKCJĘ-Zasady testowania produktów]

Karta czasu pracy-pobierz

Nr narzędzia

Nazwa narzędzia [kliknij aby pobrać]

Autor narzędzia, dane kontaktowe

Karta do testowania [kliknij aby otworzyć]

Pakiet nr 1 Trening radzenia sobie ze stresem

Ankieta badamy poziom stresu

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

 Karta testowania-badamy poziom stresu

w pliku word-

 2

Co nas stresuje w grupie

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

 Co nas stresuje w grupie

w pliku word

 3

Moje cele

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

 Karta testowania-moje cele

w pliku word

 4

 Czy jestem wysoko, czy nisko reaktywny

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

Karta testowania-wysoko-nisko

w pliku word

 5

Ankieta ocen poziom stresu

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

Karta testowania-oceń poziom stresu

w pliku word

 6

Ankieta organizujemy aktywnosc fizyczna

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

Karta testowania-organizujemy aktywność fizyczną

w pliku word

 7

Formularz OATS

Agnieszka Gruszczyńska gruszczynska.a@wp.pl tel. 574 497 228

Karta testowania-formularz OATS

w pliku word

Pakiet nr 2 Diagnoza stanu organizacji w zakresie zarządzania zdrowiem

 8

Ankieta diagnozy przedsiębiorstwa

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-diagnoza przedsiębiorstwa

w pliku word

 9

Warsztat moderowany

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-warsztat moderowany

w pliku word

 10

Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-diagnoza potrzeb demograficznych

w pliku word

Pakiet nr 3 Rozmowy z pracownikami

 11

Docenienie pracownika

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-docenianie pracownika

w pliku word

 12

Coaching zdrowia

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-coaching zdrowia

w pliku word

 13

Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Wyciąganie konsekwencji – upomn…

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-rozmowa. Wyciąganie konsekwencji

w pliku word

 14

Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Rozmowa na temat palenia – Pono…

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-rozmowa. Ponowne upomnienie

w pliku word

 15

Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (Poszukiwanie rozwiązań)

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-rozmowa. Poszukiwanie rozwiązań
w pliku word

 16

Korygowanie zachowania pracownika (model RTD)

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-model RTD

w pliku word

 17

18

Rozmowa motywująca w 6 krokach.

Rozmowa zwalniająca pracownika

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Małgorzata Kośmicka, m.kosmicka@analizyhr.pl tel. 604 102 685

Karta testowania-rozmowa motywująca

Karta testowania – rozmowa zwalniająca pracownika

w pliku word

Pakiet nr 4 Rozwój organizacji

 18

Dobra praktyka

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Karta testowania-dobra praktyka

w pliku word

 19

Zdrowa wiadomość dnia

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Karta testowania-zdrowa wiadomość dnia

w pliku word

 20

Pytanie paradoksalne

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Karta testowania-pytania paradoksalne

w pliku word

 21

Sesja kreatywna

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Karta testowania-sesja kreatywna

w pliku word

 22

Sesja kreatywna. Małe zmiany, wielkie kroki

Anna Nowak, anowa@wp.pl tel. 696 469 101

Karta testowania-sesja kreatywna-małe zmiany

w pliku word

Pakiet nr 5 Projekt zdrowie

 23

Analiza otoczenia

Joanna Kalińska, j.kalinska@siz.poznan.pl   tel. 602 684 425

Karta testowania-analiza otoczenia

w pliku word

 24

Analiza problemu

Joanna Kalińska, j.kalinska@siz.poznan.pl   tel. 602 684 425

Karta testowania-diagnoza sytuacji

 25

Realizacja działań

Joanna Kalińska, j.kalinska@siz.poznan.pl   tel. 602 684 425

Karta testowania-planowanie działań

w pliku word

 26

Wyznaczanie celów

Joanna Kalińska, j.kalinska@siz.poznan.pl   tel. 602 684 425

Karta testowania-cele organizacji

w pliku word

_____________________________________________________________________________

Poniżej przedstawiamy terminy dyżurów Konsultantów Merytorycznych, podczas których osoby testujące mogą się kontaktować

Termin Godziny dyżurów

  • Małgorzata Kośmicka poniedziałek, środa, piątek 12:00-20:00,
    e-mail: m.kosmicka@navigator.com.pl, Telefon: 604 102 685
    UWAGA:  17, 22, 29 i 31 maja dyżur w godzinach od 16.00 do 20.00


data godziny
2017-02-14 16:00-20:00
2017-02-15 16:00-20:00
2017-02-17 8:00-18:00
2017-02-21 16:00-20:00
2017-02-22 16:00-20:00
2017-02-28 16:00-20:00
2017-03-01 16:00-20:00
2017-03-07 16:00-20:00
2017-03-08 16:00-20:00
2017-03-13 8:00-18:00
2017-03-14 16:00-20:00
2017-03-15 16:00-20:00
2017-03-17 8:00-18:00
2017-03-21 16:00-20:00
2017-03-22 16:00-20:00
2017-03-28 16:00-20:00
2017-03-29 16:00-20:00
2017-04-03 8:00-20:00
2017-04-04 16:00-20:00
2017-04-05 16:00-20:00
2017-04-11 16:00-20:00
2017-04-12 16:00-20:00
2017-04-18 16:00-20:00
2017-04-19 16:00-20:00
2017-04-21 8:00-18:00
2017-04-25 16:00-20:00
2017-04-26 16:00-20:00
2017-05-04 16:00-20:00
2017-05-09 16:00-20:00
2017-05-10 16:00-20:00
2017-05-16 16:00-20:00
2017-05-17 16:00-20:00
2017-05-19 8:00-18:00
2017-05-23 16:00-20:00
2017-05-24 16:00-20:00
2017-05-30 16:00-20:00
2017-05-31 16:00-20:00
2017-06-05 8:00-20:00
2017-06-06 8:00-20:00
2017-06-07 8:00-20:00
2017-06-13 16:00-20:00
2017-06-14 16:00-20:00

Pliki do pobrania

diagnozy przedsiębiorstwa
diagnozy przedsiębiorstwa (280 KB)
czy istnieje potrzeba działań demograficznych
czy istnieje potrzeba działań demograficznych (293 KB)
arsztat moderowany
arsztat moderowany (372 KB)
Coaching zdrowia
Coaching zdrowia (282 KB)
Docenienie pracownika
Docenienie pracownika (350 KB)
Korygowanie zachowania pracownika (model RTD)
Korygowanie zachowania pracownika (model RTD) (268 KB)
Rozmowa motywuj¦ůca w 6 krokach.
Rozmowa motywuj¦ůca w 6 krokach. (269 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (Poszukiwanie rozwiązań)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (Poszukiwanie rozwiązań) (274 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Rozmowa na temat palenia - Ponowne upomnienie.
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Rozmowa na temat palenia - Ponowne upomnienie. (274 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Wyciąganie konsekwencji - upomnnienie
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Wyciąganie konsekwencji - upomnnienie (273 KB)
Dobra praktyka
Dobra praktyka (272 KB)
Pytanie paradoksalne
Pytanie paradoksalne (271 KB)
Sesja kreatywna. Małe zmiany, wielkie krokii
Sesja kreatywna. Małe zmiany, wielkie krokii (272 KB)
Sesja kreatywna
Sesja kreatywna (271 KB)
Zdrowa wiadomość dnia
Zdrowa wiadomość dnia (281 KB)
Analiza otoczenia, interesariuszy działań firmy/organizacji związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne i fizyczne w miejscu pracy
Analiza otoczenia, interesariuszy działań firmy/organizacji związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne i fizyczne w miejscu pracy (471 KB)
Diagnoza sytuacji w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego w pracy - drzewo problemów
Diagnoza sytuacji w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego w pracy - drzewo problemów (312 KB)
Planowanie działań związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne i fizyczne w miejscu pracy
Planowanie działań związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne i fizyczne w miejscu pracy (383 KB)
Cele organizacji/firmy w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego w miejscu pracy - drzewo celów
Cele organizacji/firmy w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego w miejscu pracy - drzewo celów (848 KB)
Ankieta badamy poziom stresu
Ankieta badamy poziom stresu (279 KB)
Ankieta ocen poziom stresu
Ankieta ocen poziom stresu (279 KB)
Co nas stresuje w grupie
Co nas stresuje w grupie (274 KB)
Formularz OATS
Formularz OATS (276 KB)
Moje cele
Moje cele (275 KB)
Ankieta organizujemy aktywnosc fizyczna
Ankieta organizujemy aktywnosc fizyczna (343 KB)
Czy jestem wysoko czy nisko reaktywny
Czy jestem wysoko czy nisko reaktywny (276 KB)
Zasady testowania produktów
Zasady testowania produktów (264 KB)
TRENING MOTYWACJI DLA PRACOWNIKÓW 50+
TRENING MOTYWACJI DLA PRACOWNIKÓW 50+ (3 MB)
TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (7 MB)
STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZDROWIEM W MŚP
STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZDROWIEM W MŚP (2 MB)
Analiza otoczenia
Analiza otoczenia (472 KB)
Analiza problemu
Analiza problemu (312 KB)
Ankieta badamy poziom stresu
Ankieta badamy poziom stresu (268 KB)
Ankieta diagnozy przedsiębiorstwa
Ankieta diagnozy przedsiębiorstwa (280 KB)
Ankieta ocen poziom stresu
Ankieta ocen poziom stresu (268 KB)
Co nas stresuje w grupie
Co nas stresuje w grupie (264 KB)
Coaching zdrowia
Coaching zdrowia (283 KB)
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych (293 KB)
Dobra praktyka
Dobra praktyka (271 KB)
Docenienie pracownika
Docenienie pracownika (350 KB)
Formularz OATS
Formularz OATS (266 KB)
Korygowanie zachowania pracownika (model RTD)
Korygowanie zachowania pracownika (model RTD) (268 KB)
Moje cele
Moje cele (265 KB)
Ankieta organizujemy aktywnosc fizyczna
Ankieta organizujemy aktywnosc fizyczna (319 KB)
Pytanie paradoksalne
Pytanie paradoksalne (271 KB)
Realizacja działań
Realizacja działań (383 KB)
Rozmowa motywująca w 6 krokach.
Rozmowa motywująca w 6 krokach. (269 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (Poszukiwanie rozwiązań)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (Poszukiwanie rozwiązań) (274 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Rozmowa na temat palenia - Pono...
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Rozmowa na temat palenia - Pono... (273 KB)
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Wyciąganie konsekwencji - upomn...
Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy. Wyciąganie konsekwencji - upomn... (273 KB)
Sesja kreatywna. Małe zmiany, wielkie kroki
Sesja kreatywna. Małe zmiany, wielkie kroki (271 KB)
Sesja kreatywna
Sesja kreatywna (270 KB)
Spis narzędzi do testowania
Spis narzędzi do testowania (264 KB)
Warsztat moderowany
Warsztat moderowany (372 KB)
Czy jestem wysoko, czy nisko reaktywny
Czy jestem wysoko, czy nisko reaktywny (266 KB)
Wyznaczanie celów
Wyznaczanie celów (850 KB)
Zdrowa wiadomość dnia
Zdrowa wiadomość dnia (280 KB)
Karta czasu pracy-pobierz
Karta czasu pracy-pobierz (195 KB)
Rozmowa zwalniająca pracownika
Rozmowa zwalniająca pracownika (276 KB)
w pliku word-ankieta badamy poziom stresu_karta testowania_210217
w pliku word-ankieta badamy poziom stresu_karta testowania_210217 (278 KB)
w pliku word
w pliku word (278 KB)
w pliku word
w pliku word (277 KB)
w pliku word
w pliku word (278 KB)
w pliku word
w pliku word (267 KB)
Karta testowania Ankieta diagnozy przedsiębiorstwa
Karta testowania Ankieta diagnozy przedsiębiorstwa (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (285 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (284 KB)
Karta testowania Rozmowa motywująca w 6 krokach. (2)
Karta testowania Rozmowa motywująca w 6 krokach. (2) (285 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (286 KB)
w pliku word
w pliku word (284 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
karta testowania_analiza problemu
karta testowania_analiza problemu (268 KB)
karta testowania_realizacja dzialań
karta testowania_realizacja dzialań (268 KB)
w pliku word
w pliku word (268 KB)
w pliku word
w pliku word (277 KB)
w pliku word
w pliku word (279 KB)
w pliku word
w pliku word (277 KB)
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych (299 KB)
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych
Diagnoza organizacji czy istnieje potrzeba dzialań demograficznych (292 KB)

Jedna myśl nt. „Testowanie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmień wielkości
Zmień kontrast