Warsztaty dla osób testujących

power

Warsztat dla osób testujących 29.04.17

Miejsce warsztatów: ul. Wojskowa 6/b7

60-792 Poznań

Godziny 10.00-15.15

Godziny

Program

10.00-11.30

Przywitanie

Ćwiczenie wprowadzające w warsztat

Powtórka materiału z 8 kwietnia

Wprowadzenie do testowania produktów z dobrych praktyk

11.45 do 13.15

Metafory i analogie – przedstawienie metody

Nasze dobre praktyki

Jak wykorzystać narzędzie do wzmacniania organizacji

Prezentacja wyników

13.15 -13.45

Obiad

13.45. do 15.15.

Metody szkoleniowe – wprowadzenie

Przeżycie egzystencjalne

Aktywizacja uczestników szkoleń

Projektowanie elementów warsztatów z wykorzystaniem narzędzi projektu

prezentacja

sesja pytań i odpowiedzi

 

Warsztat dla osób testujących 08.04.17

Miejsce warsztatów: ul. Wojskowa 6/b7

60-792 Poznań

Godziny 10.00-15.15

Godziny

Program

10.00-11.30

Przywitanie

Przedstawienie się osób testujących

Wprowadzenie do testowania produktów z zakresu motywowania 

Przypomnienie zasad, harmonogram i liczba godzin

Sesja pytań i odpowiedzi związanych z doświadczeniami w testowaniu

Co to jest motywacja – 4 persony

 

11.45 do 13.15

Sesja kreatywna – przedstawienie metody

Sesje kreatywne w grupach

Prezentacja wyników

13.15 -13.45

Obiad

13.45. do 15.15.

Metoda 6 kroków – wprowadzenie do zadawania pytań

Prezentacja i analiza filmu instruktażowego

Trenowanie metody na wybranych przykładach

Podsumowanie warsztatu, pytania, wnioski

Warsztat dla osób testujących

Miejsce realizacji: ul. Wojskowa 6/B7, 60-792 Poznań

Czas realizacji: 10.00-15.00

Termin realizacji: 18.03.2017

Harmonogram warsztatu:

Godziny

Program

10.00-11.30

Przywitanie

Przedstawienie się osób testujących

Wprowadzenie do testowania – praca ze stroną www.siz.poznan.pl

Przypomnienie zasad, harmonogram i liczba godzin

Sesja pytań i odpowiedzi

Kompletowanie dokumentacji

11.30-11.45

Przerwa

11.45 do 13.15

Omówienie pakietów i ich zawartości

Pakiet nr 3 Rozmowy z pracownikami

Film Rozmowa z pracownikiem po powrocie ze zwolnienia

Omówienie

Rozmowa z pracownikiem na trudne tematy (poszukiwanie rozwiązań)

Przygotowanie do scenek

Scenki w trójkach

Omówienie, wnioski

Wypełnienie karty testowania

13.15 -13.45

Obiad

13.45. do 15.00.

Sprawność przez cały dzień. Część 1. Ćwiczymy razem z trenerem

Przypomnienie o uszach von Thuna i o uchu drażliwym

Niedoceniony pracownik

Docenienie pracownika

Scenki na forum

Omówienie

Wypełnianie karty testowania

Podsumowanie

Sesja pytań i odpowiedzi

Zgłoszenia na konsultacje indywidualne

Podsumowanie

Zmień wielkości
Zmień kontrast