Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+

power
Celem głównym projektu “Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (systemu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych).
Rozwiązanie zawiera koncepcję działania wobec potrzeby pełniejszego wykorzystania zasobów pracy osób 50+, w szczególności wobec większego ryzyka występowania chorób związanych z wiekiem oraz słabszej kondycji fizycznej i psychicznej pracowników w starszym wieku oraz przełamywania stereotypowego postrzegania przez pracodawców osób 50+, co przekłada się na

preferowanie zatrudniania osób młodszych.

Produkt będzie dostępny w postaci kompleksowego systemu zarządzania aktywnością pracowników 50+, zawierającego m.in. materiały szkoleniowe, procedurę organizacji Dni Zdrowia, filmy instruktażowe, audiobooki, warsztaty online, podręczniki dla trenerów, dla uczestników, prezentacje, broszury informacyjne, pakiety komunikacyjne, m.in. na temat obciążeń psychicznych w pracy, sposobów dbania o zdrowie, unikania chorób krążenia, zdrowego odżywiania się i stylu życia.

Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Przygotowanie rozwiązania (we współpracy z partnerami ponadnarodowymi)
2. Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
3. Analiza efektów testowania
4. Opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowej do wdrożenia
5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki
6. Opracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

Kwota dofinansowania to 1.659.912,50 zł

 

Pliki do pobrania

power
power (19 KB)
Regulamni rekrutacji-kliknij aby pobrać
Regulamni rekrutacji-kliknij aby pobrać (272 KB)

Zmień wielkości
Zmień kontrast